int(6) CCNA Voice eğitimini kimler, neden almalılar?
Özel Sermaye Fonları yatırımlardan çıkışlarda ne tür sıkıntılar yaşıyor?

Özel Sermaye Fonları yatırımlardan çıkışlarda ne tür sıkıntılar yaşıyor?

Barış Öney Tarih : 27 Haziran 2014

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, özel sermaye fonlarının yatırımlardan nasıl çıktıklarını, bu konuda yaşanan sıkıntıları örnekleriyle anlattı.

“Özel sermaye fonlarının en temel özelliği bir şirkete yatırım yapıp ortalama 5-6 yıl geçtikten sonra hisselerini satarak yatırımdan çıkmalarıdır. Yatırımdan çıkış yöntemleri daha yatırım gerçekleşmeden ortaklık sözleşmelerinde detaylı bir biçimde yer alır. Yatırımlardan çıkmanın 3 yolu var: Şirketin sahibi hisselerini geri alabilir;3. şahıslara hisselerinizi satabilirsiniz; ya da halka arz yoluyla yatırımlarınızdan çıkabilirsiniz.

Özel sermaye fonları son 6-7 yılda Türkiye’de 180 şirkete yatırım yaptı. Bu yatırımların yaklaşık 20-30 tanesinden başarılı bir şekilde çıkıldı. Çin ve Hindistan’da durum Türkiye’dekinden çok daha farklı. Bundan 10 yıl önce Çin ve Hindistan büyüyor, borsalar gelişiyor, sermaye piyasalarının da büyüyeceği ön görülerek yatırımlardan halka arz yoluyla çıkılabileceği düşünülüyordu. Özel sermaye fonları halka arz yoluyla çıkmaya yönelik yatırım yaptılar. Aradan 5-6 yıl geçtikten sonra görüldü ki o piyasalar sandıkları kadar gelişmiş değil ve halka arz yoluyla çıkılamaz. Bugün Hindistan’da yatırım yapılan şirketlerin yüzde 65’inden çıkılamayacağı düşünülüyor. Çin’de sermaye piyasaları bir buçuk yıl kapalı kaldı. Hiçbir şekilde halka arz yapılamadı. Orası da yeni yeni açılıyor.

Çin ve Hindistan’da halka arz yapılamaması yatırımdan çıkış için diğer seçenekleri gündeme getiriyor. Ya hisseleri şirketin sahibine satacaksınız ya da 3. şahıslara. Şirketin sahibi de hisselerinizi almak istemezse geriye tek seçenek kalıyor. Bu durumda şirketinizi 3. şahıslara iyi bir değerle satabilmeniz için şirketinizin iyi bir durumda olması gerekiyor. Bunun içinde satış tarihinden en az bir yıl öncesinde kurucu ortak, genel müdür ve yöneticilerin süreci çok iyi planlaması ve yönetmesi lazım. Globalturk Capital bu noktada uzmanlaşıyor. İçinde özel sermaye fonu olan bir şirketin satışı, herhangi bir şirket satış işleminden çok daha farklı ele alınması gereken bir satış. İçinde çok farklı süreçleri barındırıyor. Bu süreç, işlerin planlanması, iletişim, aile psikolojisi yönetimi gibi farklı boyutları kapsıyor”

Özel Sermaye Fonları Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edecekler mi? Neden?

Özel Sermaye Fonları Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edecekler mi? Neden?

Barış Öney Tarih :

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, özel sermaye fonlarının Türkiye konusunda nasıl tavır alacaklarını değerlendirdi. Bundan sonra yatırımlar artacak mı, yoksa azalacak mı?

“Türkiye son 10 yılda çok önemli aşamalardan geçti. Son günlerde de birtakım politik, ekonomik sıkıntılar söz konusydu. Mart sonu itibariyle, yerel seçimin ardından belirsizlikler büyük oranda ortadan kalktı. Önümüzde 2 önemli seçim daha var. Fakat bu seçimlerin yatırımcıların nezdinde ciddi bir etki yaratacağını düşünmüyorum.

Batı Avrupa, Hindistan ve Çin arasında, Türkiye dışında bu kadar güçlü bir üretim ve servis hizmeti sunabilecek başka bir ülke yok. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda çok önemli bir pazar. Sadece pazar da değil aynı zamanda önemli bir üretim ve servis üssü.

Bundan 10 yıl önce Türkiye’deki yabancı şirket sayısı 5 bin civarındayken bugün bu sayı 40 bine yaklaştı. Son 7 yılda Türkiye 130 milyar dolar doğrudan yatırım aldı. Bunun 15 milyar doları özel sermaye fonu. Ancak son yıllarda Türkiye cazibesini kaybediyor.Yatırımcı tarafında Türkiye’nin eski cazibesini yitirdiği hissiyatı var. Buna rağmen Türkiye yatırım almaya devam ediyor. Önümüzdeki seçimlerin de çok büyük etki yaratmayacağını varsayarsak özel sermaye fonları gelmeye devam edecektir. Son 2 yılda bile 30’un üzerinde özel sermaye fonunun geldiğini görüyoruz. Bu da Türkiye için önemli bir rakam”

Yabancı Stratejik Ortaklık düşünen KOBİ’ler için en doğru adımlar neler?

Yabancı Stratejik Ortaklık düşünen KOBİ’ler için en doğru adımlar neler?

Barış Öney Tarih :

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetci Ortağı Barış Öney, yabancı ortaklık düşünen KOBİ’lere önemli tavsiyelerde bulundu.

“Türkiye bir KOBİ memleketidir. En büyük 2 bin şirketi çıkardığımızda geriye kalan şirketlerimiz KOBİ ölçeğindeki şirketlerdir. Bu şirketler Türkiye’de büyümeyi hedefledikleri gibi yurt dışında da büyümeyi hedefliyorlar. Türkiye’de 500 bin civarında KOBİ olduğunu düşünürsek bunların yaklaşık 30 bini, kendini dünya ölçeğine hazırlayabilecek nitelikte.

Dünya ölçeğinde büyüme hedefleyen KOBİ’lerin vizyonu ve stratejik hedefleri olmalı. Örneğin, bugün 50 milyon TL ciro yapan bir KOBİ bunu nasıl 5 kat arttıracağını kâğıt üstünde planlamalı ve bunun gerekliliklerini ortaya koymalı. Hedeflerinizi ve gerekli koşulları belirlediniz, 5 yılda cironuzu 5 kat artıracağınızı gördünüz ama bunun için 20 milyon liraya ya da 30 milyon liraya ihtiyacınız var. Bu parayı nereden bulacaksınız? Bu durumda ya kendiniz para koyacaksınız ya banka kredisi kullanacaksınız ya stratejik ortak bulacaksınız veyahut da bir özel sermaye fonu bulacaksınız. Banka kredisi yüksek faiz ya da katlanarak büyüyen faiz riskini doğuruyor. Ama ortaklıklar yoluyla işlerinizi büyütebilirsiniz.

KOBİ’ler yabancı stratejik yatırımcı ya da özel sermaye fonu alabilirler. Ancak bunun için ev ödevi yapmaları gerekiyor. Çünkü bu sermayeyi alabilmenin ön koşulları var. Şirketinizi buna hazır hale getirmeniz gerekiyor. Bu hazırlıkların içinde birtakım finansal, vergisel ve hukuksal hazırlıklar var. Bu hazırlıkları KOBİ’lerin hatta büyük şirketlerin kendi başlarına yapmaya çalışmaları profesyonelce olmuyor. Çünkü bu iş farklı bir uzmanlık gerektiriyor. Çok iyi bir işletme sahibi olabilirsiniz hatta çok iyi bir yönetici olabilirsiniz ama bu işe hazırlanmak tıpkı bir futbol maçına hazırlanmak gibidir. Doğru bir stratejiyle sizi takım haline getirecek ve gol atmanızı sağlayacak bir teknik direktöre ihtiyacınız var. O nedenle bilgili ve deneyimli danışman desteğiyle bu sürece hazırlanmalısınız.”

Özel sermaye fonları hangi ülkelere ilgi gösteriyor, Türkiye’ye bakışları nasıl?

Özel sermaye fonları hangi ülkelere ilgi gösteriyor, Türkiye’ye bakışları nasıl?

Barış Öney Tarih :

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan politik gelişmelerin özel sermaye fonları üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

“Dünyada, farklı bölgelerde, çeşitli siyasi problemler gündeme gelmeye başladı. Çin ve Vietnam arasında önemli bir sorun olan Güney Çin Denizi gerilimi yeniden alevleniyor. Güney Çin Denizi, Türkiye-Yunanistan arasındaki Ege Denizi meselesi gibi Çin ve Vietnam arasında yüzyıllardır süren bir sorun.Rusya ve Ukrayna arasında Kırım sorunu yaşanıyor. Sıcak çatışmaların yaşanması Rusya ve Ukrayna’daki özel sermaye fonu yatırımlarını sıkıntıya soktu. Bu pazarlarda tedirginlik devam ediyor.Hindistan’daki seçimlerin ardından milliyetçi akımlar ve otokratik hareketler ön plana çıkmaya başladı. Orada da ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Ortadoğu’da ise bizim de çok iyi bildiğimiz ve bizi de zaman zaman etkileyen sorunlar söz konusu.

Bu tabloya baktığımızda Türkiye’nin durumu pek çok ülkeye göre oldukça olumlu. Son yılların yükselen pazarları arasında ön plana çıkan ülke Türkiye olabilir. Bu bölgeye gelecek yatırımların önemli bir bölümü Türkiye’ye gelebilir.

2008 krizinin yarattığı sıkıntılardan büyük ölçüde kurtulan Amerika, yeniden yükselen pazar konumunu yakalayacak. Amerika, kaya gazı keşfi ve üretimi ile doğalgaz konusunda dışa bağımlılığını hızla azaltarak gaz ihracatçısı haline geliyor. Son yıllarda inovasyona çok büyük yatırımlar yapan ABD, robot teknolojinde ilerliyor. Ayrıca, 3 boyutlu yazıcının icadı önümüzdeki günlerde önemli yeniliklere kapı açacaktır. Tüm bu gelişmeler sonucunda özel sermaye fonları yeniden Amerika’ya kayacaktır.

Sahra altı Afrika oldukça bakir bir pazar olduğu için özel sermaye fonları bu bölgedeki ülkelere de ilgi göstermeye başladı.

Özetle, özel sermeye fonları yükselen pazarlara azalarak yönelmeyedevam edecek ve bu pazarlarda daha seçici davranacaklar. Bu noktada Türkiye, tercih noktası olabilir. Amerika ve Sahra altı Afrika da özel sermaye fonlarının yöneleceği pazarlar olacaktır.”