int(6) Kurumların siber güvenlik risk analizi yapması neden önemli?