insankaynagiBir şirketi ayakta tutan 4 tane ayak var: teknoloji, strateji, süreçler ve insan kaynağı. İlk üçünü dışarıdan satın alabilirsiniz. Ancak insan kaynağını dışarıdan almazsınız. İnsan kaynağı o kadar önemli ki yüksek motivasyona sahip, doğru şekilde eğitilmiş, doğru şekilde yönlendirilmiş, doğru amaçlara yönlenmiş bir insan grubunun yapamayacağı şey yoktur.

Manegment Center olarak biz şunu söylüyoruz: Muhtaç olduğunuz her şey sizde var. Bunların ortaya çıkması için gelin size yardım edelim.

Michelangelo’ya, “Ne güzel heykeller yapıyorsun. Mermer kütlelerinden ne güzel tanrıçalar çıkıyor. Nasıl oluyor da bu kadar canlı gibi görünüyorlar” diyorlar. Michelangelo’da, “Ben bir mermer kütlesine baktığımda içinde çok güzel tanrıçalar görüyorum. Sadece onların ortaya çıkmasını sağlıyorum.” İnsan kaynakları da potansiyelin ortaya çıkarılması için çok önemli bir araç. Doğru insan kaynakları yönetimi ile ancak şirketlerin potansiyelleri ortaya çıkıyor.

Tanyer Sönmezer 20.03.2014 - 23:15’de yazdı, Kategori : Blog

BENZER YAZILAR