İletişimini yürüttüğünüz yapının aynı zamanda itibarını da yönetiyorsunuz. Bu doğrultuda hedef kitlelerin algılarını istediğiniz yönde şekillendirmek için işinizi etik ilkelere bağlı kalarak gerçekleştirmek zorundasınız.

Kurumsal iletişimin temel doğrularını şöyle sıralayabiliriz:

• Dürüstlük
• Tutarlılık
• Şeffaflık
• Hızlı olmak
• Toplumsal fayda

Ayrıca şu notu düşmek gerekiyor:

Günümüzde artık yaptığınız her şey toplumsal hafızada arşivlenmekte ve problemli dönemlerde çok kolay gündeme getirilebilmektedir. Bu sebeple sistemli bir kurumsal iletişim politikası izlerken, geride bıraktığımız süreci de kusursuz olarak inşa etmek zorundayız.

E. Hilal Korucu 18.01.2013 - 18:18’de yazdı, Kategori : Blog

BENZER YAZILAR