KOBİ’lere yönelik tehditler;

Ekonomik belirsizlikler KOBİ’leri olumsuz etkilemektedir

KOBİ’lere hizmet ve destek veren kurumlar arasındaki eşgüdüm eksiktir

KOBİ’lere yönelik politika, strateji vb. dokümanların uygulaması yetersiz kalmaktadır

SSK primi, vergi vb. yükümlülüklerde oranlar yüksektir

Firma içinde bilgilendirme ve güven sorunu bazı konularda yeterince aşılamamıştır

Sektörel bazlı yurtdışı tanıtım yetersizdir

AB rekabet ortamına yeterince hazırlanılamaması KOBİ’leri olumsuz etkileyecektir

KOBİ’leri bekleyen fırsatlar;

KOBİ’lerin ekonomideki önemi devlet kurumları ve bankalarca anlaşılmaya başlanmıştır

Pek çok platformda KOBİ konusu tartışılmaktadır

AB vb. uluslararası fon kaynakları yeni fırsatlar sunmaktadır

Kobilerin ihracat müşterilerine cevap verme esnekliği ve hızı, ihracata entegrasyon sürecinde avantaj sağlayabilmektedir.

İlknur Yolcu 21.01.2013 - 17:40’de yazdı, Kategori : Blog

BENZER YAZILAR