Kurumsal iletişim, kurumun tüm iletişiminin tutarlı bir biçimde yönetilmesi, kurumun kimliğinin geliştirilmesi, imaj ve itibarının oluşturulması ve ilgili çevrelere etkili bir şekilde aktarılmasını içerir. Bu açıdan kurumsal iletişim, bir kurumun içsel ve dışsal tüm iletişim çabalarını bütünleşik bir yaklaşımla yönetilmesidir. Bunu sağlayacak yöneticilerde belirli özelliklere sahip olmalıdır. Bunlar özellikler;

  •  Sosyal ve kültürel anlamda geniş bir bilgi birikimi ve beceriye sahip olmak.
  • Uzmanlık alanının dışında ekonomi, siyaset, kültür, sanat alanlarında da bilgi sahibi olası iş değerini arttırır.
  • Gelişmeleri takip eden, gelişen koşullara göre şirketinin faaliyet alanına uygun olarak projeler geliştirebilen bir potansiyel sahip.
  • Çözüm ortakları olarak, ajanslar ve medya organları ile bireysel ve kurumsal çerçevede iyi ilişkiler geliştirebilen
  •  Hedef kitleye iletilmek istenilen mesajların etkin bir şekilde aktarılmasında başarılı olmalıdır.
  • Kurumsal iletişim yöneticisi, hızlı ve etkili kararlar alabilme yetisine sahip olmalıdır. Kararların geç alınması kriz yönetimini son derece olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple kurumsal iletişim yöneticisi, en üst düzey yönetici ile doğrudan çalışmalı, aynı zamanda kurumda olup bitenlerden haberdar ve doğru bilgi sahibi olmalıdır.
E. Hilal Korucu 21.01.2013 - 10:02’de yazdı, Kategori : Blog

BENZER YAZILAR