mediacommunications

Bu sorunun cevabı bir kurumda üst yönetimin iletişim faaliyetleri ve markalaşmaya bakışı ile başlar. Üst yönetim, marka varlığının kurum için en stratejik değerlerden biri olduğunu unutmamalı. Bundan sonra marka iletişimini kurumsal iletişim departmanına teslim edilmeli. Kurumsal İletişim Departmanı ise iletişim uzmanları tarafından oluşmalı ve yönetilmeli.

Kurumsal iletişimin temel işlevi üst yönetime marka hakkında alınacak stratejik kararlarda bilirkişi olarak hizmet vermektir. Çünkü marka yönetimi ve marka iletişimi teknik bir konudur ve üst yönetim her ne kadar markanın yönetilmesinden sorumlu olsa da bu teknik konuda bilirkişilere ihtiyaç duyar. Bunlar ise iletişim uzmanlarıdır.

Kurumsal iletişimciler, üst yönetime verdikleri teknik desteğin yanı sıra iletişim operasyonlarını da tam anlamıyla üstlenen kişilerdir. Bu çalışmaların tamamı kurumsal iletişimin sorumluluğu altında yürütülmelidir.

Ajanslarla süreçlerin yönetilmesi, kurum içi iletişimin yürütülmesi, kriz yönetimi gibi konularda Kurumsal İletişim Departmanı tam yetkili olmalıdır. İletişimin öne çıktığı bu konuların farklı departmanlara dağıtılması önemli problemler doğurabilir.
Özetle bir kurumda iletişim faaliyetleri stratejik öneme sahip olduğu için uzman iletişimcilerden oluşan bir kurumsal iletişim departmanı tarafından yürütülmeli ve üst yönetimin işi bu yönüyle kolaylaştırılmalıdır.

 

Fırat Çakıcı 25.03.2013 - 12:19’de yazdı, Kategori : Blog

BENZER YAZILAR