project_managementEn çok yapılan hataların başında projenin hayata geçirilmesi adına uygulanacak yöntemlerin ar-ge niteliği taşıyıp taşımadığına bakılmaması geliyor. Her yıl TÜBİTAK’a ya da KOSGEB’e gerçekte AR-GE olmayan çok sayıda başvuru yapılıyor ve bu başvurular maalesef daha sürecin başındayken olumsuz yönde sonuçlanıyor.

Bir projenin AR-GE süreçleri içerip içermediğinin yanı sıra ar-ge süreci içerse de firmanın, proje fikrinin hayata geçirilmesine katkı sağlayıp sağlamadığı da bir diğer önemli konu. Eğer firma, projeyi ar-ge yapan unsurları hayata geçirebilmek adına akademik destek harici firmalardan destek alıyorsa ve sadece rutin uygulamaları kendi üstleniyorsa bu, o firmanın AR-GE yaptığı anlamına gelmiyor, dolayısıyla destek alması imkânsız hale geliyor.

Süreçte yapılan bir diğer hata ise firmaların destek için doğru hibe programını seçmemeleri. Gerekli mevzuatların incelendikten sonra projeye en uygun destek programına başvurulması gerekiyor. Yanlış programa başvurulduğundan projeniz ret alabiliyor. Bu noktada danışmanlık firmasından yardım almanız, fikrinizin destek süreçlerinde verimli bir şekilde yönetimini sağlıyor.

Bir diğer önemli hata da yeterli teknik alt yapıya sahip olmadan başvuru yapılmasıyla ortaya çıkıyor. İlgili hibe makamı, firmanızda proje konunuzla ilgili asgari bir adet mühendis bulunmasını beklemekte. Bu durum, TÜBİTAK süreçlerinde zorunluyken, KOSGEB süreçlerinde tercih sebebidir. Ancak proje başvurusu yaparken bazı firmalar bu kuralı göz ardı edip başvurularını yapmaktalar. Örneğin, AR-GE niteliği taşıyan yeni bir makine sistemi geliştireceksiniz ve firmanızda çalışan bir makine mühendisi bulunmamakta. Bununla birlikte, ticari sırlarınızı korumak, ekonomik nedenler vb. gibi sebeplerden ötürü proje başvurunuz öncesinde bir makine mühendisi istihdamı düşünmüyorsunuz. Söz konusu proje için makine mühendisiniz olmadan TÜBİTAK’a başvurmanız durumunda projeniz büyük ihtimalle redd olacaktır.

Bunların yanı sıra iş planının ayrıntılı hazırlanmaması, süre öngörülerinin ve mali kaynak planlamasının doğru yapılmaması, proje AR-GE içeriğinin iyi bir şekilde vurgulanmaması, kasti ya da hatayla yanlış beyanda bulunulması, ortaya çıkmış bir ürünün ya da sürecin aynen ya da ufak tefek değişikliklerle yeniden projelendirilmesi, proje organizasyon şemasının iyi hazırlanamaması, proje somut hedeflerin ortaya konarak başarı ölçütlerinin net bir şekilde belirlenmemesi gibi hatalar da yine sık karşılaşılan hatalar arasında yer alıyor.

 

Yusuf Harman 22.08.2013 - 12:07’de yazdı, Kategori : Blog

BENZER YAZILAR