int(6) Operatör şirketleri açısından 2013 nasıl bir yıl oldu?