int(6) 2015 seçimleri özel sermaye yatırımlarını nasıl etkileyecek?