int(6) Firmalar danışmanlık hizmetini ne zaman almalı?
Danışmanlık hizmeti almak kurumlar ve bireyler için neden önemli?

Danışmanlık hizmeti almak kurumlar ve bireyler için neden önemli?

Abdulrezzak Çil Tarih : 03 Kasım 2015

Diyalog Akademi Kurucusu ve Yöneticisi PhD Pdr. Abdulrezzak Çil, kurumlar ve bireyler için danışmanlık hizmeti almanın önemini Wise TV’ye anlattı.

Dünyada geçmiş dönem danışmanlık hizmetlerinde vaka olduktan sonra, problem ortaya çıktıktan sonra çözüm önerileri ve alternatifleri geliştirmeyi hedeflediklerini, fakat 1990’lardan sonra ve 2000’ler ile birlikte problemi önleyici danışmanlık yani pozitif psikolojinin ana omurgasının ortaya çıktığını belirten Çil konuşmasına şöyle devam etti:

“Eğer bir işletme kuruluyorsa kuruluş aşamasında işletmenin önüne çıkabilecek sorunları önceden ön görme kabiliyetine sahipsiniz. Bu ne olabilir. Eğer yönetim ilişkilerini iyi konumlandırmadığınız zaman görevlendirme, yetki ve sorumluluk verme problemi olabilir. Ya da finans yapısını iyi kurmadığınız zaman finans ile ilgili problem çıkabilir. Aile ile ilgili aile yapısını kurgularken özellikle nişanlılık dönemini iyi kurgulamadığınızda evlilik sonrası krizlerle baş edemediğini gözlemliyorsunuz. Yani en küçük sosyal kurum olarak aileyi düşünürsek işletmeyi de kurum olarak düşünürsek aralarında çok ciddi bir ilişki var. Biz bu ilişkiyi önleyici danışmanlıkla pozitif psikoloji ile insanların güçlü yanlarını, şirketlerin güçlü yanlarını tespit ederek onlar üzerinden danışmanlığı hedefliyoruz ve diyoruz ki eğer siz öncesinde güçlü yanlarınızın daha fazla farkında olursanız sizi bekleyen tehlikelere karşı daha iyi konum almış oluyorsunuz. Bunu yakalayabildiğiniz nispette, birey ve kurum bu anlamda kendini açtığı nispette, aile ve şirket sırlarını paylaştığı nispette,  biz onlara daha fazla katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Eğer siz bir danışana danışmanlık hizmeti veriyorsanız sırlar danışanla danışman arasında kalır bu kanuni bir sorumluluktur.  Ve bu danışmanlığı iyi yönetebilmesi için daha derinlemesine bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyoruz.

Diyalog Akademi hangi alanlarda ne tür danışmanlık hizmetleri veriyor?

Diyalog Akademi hangi alanlarda ne tür danışmanlık hizmetleri veriyor?

Abdulrezzak Çil Tarih : 28 Ekim 2015

Diyalog Akademi Kurucusu ve Yöneticisi PhD Pdr. Abdulrezzak Çil, Diyalog Akademi olarak danışmanlık verdikleri alanları ve sektörde edindikleri misyonu Wise TV’ye anlattı.

‘Mutlu aile başarılı kariyer’ sloganı ile sektörde basamakları hızlı adımlarla tırmanan Diyalog Akademi’nin başarısının sırrını ise Çil şöyle açıkladı: “Şirket danışmanlığından ergen danışmanlığına, aile danışmanlığından cinsel danışmanlığa varana kadar geniş perspektifte konuyu ele alıyor. Çünkü hayatı mutlaka bir bütün olarak değerlendirmek lazım İnsanın problemlerinin de birbiriyle ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu ilişki içerisinde insanların psikolojik iyi oluş hallerini sağlayabilirsek ve bu süreçte eğitim ve danışmanlık firması olarak destek verirsek hem bireye dair çözümler üretmiş oluruz. Hem de onu iş dünyasında başarılı olması için yeterli doneleri ona vermiş oluruz. Yani slogan olarak ‘mutlu aile başarılı kariyer’… İş dünyasında başarılı ve mutlu olanın evinde de başarılı ve mutlu olacağını düşündüğümüz gibi evinde ailesiyle ve akraba çevresiyle mutlu ve başarılı ilişkiler kurabilen insanların iş dünyasında da başarılı olacağını düşünüyoruz. Bununla alakalı problem çıkmadan önleyici bir danışmanlık mantığıyla, pozitif psikolojiden konuya bakıyoruz.”

Diyalog Akademi’den danışmanlık hizmeti almak isteyenlere tavsiyeler

Diyalog Akademi’den danışmanlık hizmeti almak isteyenlere tavsiyeler

Abdulrezzak Çil Tarih :

Wise TV’ye konuşan Diyalog Akademi Kurucusu ve Yöneticisi PhD. pDR. Abdulrezzak Çil, Diyalog Akademi firmasından danışmanlık hizmeti almak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

Danışmanlık alacak kişinin danışmanlık firmalarından beklentilerinin olduğu gibi kişinin de kendi ihtiyaçlarını belirleyip bu süreçte danışmanlara yardımcı olmaları gerektiğinin altını çizen Çil: “Aslında eğitim danışmanlık firmaları ya da özelde hizmet veren danışmanlık firmaları hep sorun çıksın ve biz o sorunları daha sonra çözelim,  pansuman tedbirlerle lokal anestezi yapalım veya şu ihtiyacım hemen bunu çözün gibi beklentilerden doğmuş. Ama bizim ihtiyaç analizini yapmadan herhangi bir firmaya herhangi bir bireye çözüm önerisi götürmeyi düşünmüyoruz. İhtiyaç analizi yaptıktan sonra şunu da diyebileceğiz şöyle ki; biz bu süreçte şu destekleri verebiliriz, şunların içinde şuradan destek almanız ve  şu uzmandan yararlanmanız lazım. Yani biz her şeyi kendimiz üreteceğiz diye bir şey yok. Burada iyi bir ekip kurduğunuz zaman bir danışmanlık firması olarak tüm sorunlara dair ya da önleyici anlamda düşündüğünüz tüm çalışmalara dair bir çalışma yapabilirsiniz. Burada da ana hedef şeffaf olunması, bilgilerin çok net bir şekilde paylaşılması ve çözüm önerilerine karşı açık olunması. Genelde şu alana müdahale ettirtmem, bu alana dokundurmam tarzındaki yaklaşımlar karşısında biz eğer müdahale edemeyeceksek firmanın, bireyin, kurumun, ailenin, öğrencinin, gencin vs. gibi işte orada danışmanlığın gitmeyeceğini düşünüyoruz. Gerçekten eğer aile danışmanlığı yapıyorsak, ailenin koçu olacaksak, ailenin sağlam bir bireyi olarak, eğer şirkete yönetim danışmanlığı yapacaksak şirketin iyi bir yönetim kurulu üyesi olarak sürece müdahil olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.