int(6) Acil durumlar için dijital ekranlar nasıl kullanılır?