int(6) Kurumsal internet kullanımında firmaların talepleri ne yönde?