int(6) Metropollerin temel sorunları teknolojik çözümlerle aşılabilir mi?