int(6) Weidmüller’in satış öncesi ve sonrası teknik hizmetleri nelerdir?
Weidmüller’in satış öncesi ve sonrası teknik hizmetleri nelerdir?

Weidmüller’in satış öncesi ve sonrası teknik hizmetleri nelerdir?

Alp Akpulat Tarih : 19 Ağustos 2016

Weidmüller Türkiye Teknik Destek & Endüstri Müdürü Alp Akpulat, Weidmüller’in satış öncesi ve sonrası teknik hizmetlerinin detaylarını Wise TV’ye anlattı.

Günümüz rekabet ortamında teknik destek hizmetlerinin önemli farklar yarattığını kaydeden Akpulat, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Günümüzde bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile bilgiye ulaşmak ve rekabetçi pazarlar içerisinde aranan ürünlere alternatifler üretebilmek bilinçlenen tüketiciler açsından oldukça pratik hale gelmektedir. Bu noktada müşterilerin marka tercihindeki trend yalnızca ürününüzün kalitesi veya işlevselliği değil, bunun yanında sunacağınız diğer hizmetler olan, ürünün zamanında teslimi, sunacağınız teknik destek ve müşteri hizmetleri aktiviteleri gibi faktörlerin belirleyici unsurlar hizmet kalitesini belirleyerek satın alma kararı üzerinde ciddi etkiler oluşturmaktadır.Bu unsurlardan satış öncesi ve sonrası teknik destek faaliyetlerimizi Teknik Departmanımız çatısı altında yürütmekte olup, departman bünyesinde teşkil edilen mühendis ve teknisyen arkadaşlarımız ile müşterilerimize uygulamalarında ihtiyaç duydukları en uygun çözümleri sunmayı hedeflemekteyiz. Bizler için olduğu gibi rekabetçi pazarlarında faaliyet gösteren çözüm ortaklarımızı, fiyat/performans bazında efektif çözümler ile buluşturarak, muadil ürün alternatifleri geliştirerek ve uygulama anlamında teknik destek sunarak rekabetçi kılmayı hedeflemekteyiz. Departmanımız bünyesinde satış sonrası teknik hizmetler olarak değerlendireceğimiz teknik servis hizmetleri de başarı ile icra edilmektedir. Almanya’da bulunan merkez ofisimizde çeşitli ürün portföylerine sunulacak servis faaliyetleri konusunda eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almış olan ekibimiz, özellikle el aletleri gruplarımız ve markalama cihazlarımız ile ilgili tamir, bakım ve kalibrasyon işlemlerini ülke ofisimiz bünyesinde icra edecek yetkinliğe sahiptirler. Teknik hizmetler altında yürütülen bir diğer çalışma ise Weidmüller’in sunmuş olduğu geniş ürün portföyü konusunda satış ekibinin teknik bilgisini sürekli şekilde güncel tutulması ve aynı zamanda Türkiye genelini kapsayan bayi ağının da müşterilerine Weidmüller ürünleri konusunda yetkin satış hizmetlerini sunulabilmesini sağlamak adına teknik eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.”

Weidmüller’in geliştirdiği uygulamaya özel çözümler nasıl bir verimlilik sağlıyor?

Weidmüller’in geliştirdiği uygulamaya özel çözümler nasıl bir verimlilik sağlıyor?

Alp Akpulat Tarih :

Weidmüller Türkiye Teknik Destek & Endüstri Müdürü Alp Akpulat, uygulamaya özel çözümlerin nasıl bir verimlilik sağladığını Wise TV’ye anlattı.

Uygulamaya özel çözümlerin verimlilikleri arttırıp maliyetleriz azalttığını kaydeden Akpulat, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Rekabetin giderek yoğunlaştığı endüstri uygulamalarında firmalar, uygulamaya özel çözümlere yönelerek verimliliklerini arttırıp, maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedirler. Bunun yanında yine özel uygulamalara örnek olarak bahsedebileceğimiz patlayıcı ortam uygulamaları gibi özel çözümler gerektiren durumlar müşterilerimizin terzi işi olarak söz edebileceğimiz ürün ihtiyaçlarını gündeme getirmektedir. Bu gibi özel ihtiyaçlar durumunda Weidmüller, mühendislik ekibi ile müşterilerimizin uygulamalarında işçilik maliyetlerini azaltarak ve aynı zamanda kolay kurulum ve işletme maliyetlerini düşürerek hem partnerlerimize hem de son kullanıcılarına elektriksel bağlantılar alanında özel çözümler ve avantajlar sunmaktadır.
Bu çözümlerin en başında günümüz ihtiyaçları doğrultusunda daha çok sinyal ve veri işlenen bu sebeple giderek kompleks hale gelen sistemlerin izlenmesi ve kontrolü anlamında ihtiyaç duyulan çeşitli bus altyapılarına sahip haberleşme modüllerinin müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tasarlanmasını hedeflenmiş ve müşteri odaklı bu çalışma sayesinde uzak I/O ürün ailemiz olan u-remote ürün grupları portföyümüze yaklaşık 2 sene önce katılmıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkün olmak ile birlikte partnerlerimiz ile kurmuş olduğumuz yakın temas, müşteri ve uygulama odaklı yaklaşım pazarın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlamayı ve bu ihtiyaçlara yönelik özel çözümler geliştirmeyi mümkün kılmaktadır.
Bu yaklaşımın bize kazandırdığı tecrübe ile ürünlerimizi tasarlarken dikkat ettiğimiz öncelikli hususlar, pano içinde az yer kaplayan, kurulumu kolay, verimli, arıza sürelerini minimize eden ve işletme güvenliğini sağlayacak üst kalite ürünler geliştirmektir. “

 

Weidmüller’in Endüstri 4.0 vizyonu

Weidmüller’in Endüstri 4.0 vizyonu

Alp Akpulat Tarih :

Weidmüller Türkiye Teknik Destek & Endüstri Müdürü Alp Akpulat, Weidmüller’in Endüstri 4.0 vizyonunu  Wise TV’ye anlattı.

Ar-ge faaliyetlerini Endüstri 4.0 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiklerini  belirten Akpulat, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Elektriksel bağlantı uygulamaları konusunda sektörde geçen yetmiş yılı aşkın sürenin getirisi olan engin tecrübesi ile Weidmüller inovatif komponentler ve yeni bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda standartları belirleyen, sektörün öncü firmaları arasındaki yerini almıştır. Weidmüller’in endüstri yelpazesini oluşturan Enerji, proses, makine ve ulaşım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu sinyal, veri ve güç aktarımı konusunda, uygulamaya özel çözümler sunan firmamız son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu atılımlar ile bir komponent tedarikçisinden öte, partnerlerine uygulamalarının gerektirdiği komple çözümleri sunan bir çözüm ortağı konumuna ulaşmayı hedeflemiştir. Gelecekte de üstlenmiş olduğu bu misyonu sektöre katacağı yeni teknolojiler ile sürdürmek isteyen firmamız 4. Sanayi devrimi olan endüstri 4.0 kavramı konusundaki stratejilerini belirlemiş olup, ar-ge faaliyetlerini bu konsept çerçevesinde sürdürmektedir. Bilindiği üzere endüstri 4.0 kavramı ile artık birbirleri arasında konuşup belirli aksiyonları alabilen akıllı sistemler tasarlanarak verimliliğin artışı ile işletmeye üretim maliyetlerinin minimizasyonu hedeflenmektedir. Yine aynı konsept içerisinde sistemde yer alan elemanlarının çeşitli haberleşme topolojileri üzerinden bakım süreleri ve arıza durum bildirimlerini yapmaları da ön görülmektedir. Arıza riski içeren birimlerin değişimi veya zamanında servis verilmesi sağlanarak duruş sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Weidmüller sistemlerde artan data trafiğini yönetmek ve komponent bazında tüm sistem ile senkron çalışıp haberleşecek alt birimleri ürün portföyü içerisine entegre etmektedir. Bu ürün gruplarına örnek olarak son dönemde endüstri 4.0 kavramına paralel olarak portföye eklenen uzak I/O sistemleri, Ethernet topolojisi üzerinde haberleşen analog izleme modülleri ve yeni Klippon klemens gruplarından söz edilebilir. “