int(6) ‘Dünyada veri merkezi ihtiyacı hızla artıyor’