int(6) IBM, teknoloji üretirken sektörleri izliyor ve proaktif davranıyor
IBM, teknoloji üretirken sektörleri izliyor ve proaktif davranıyor

IBM, teknoloji üretirken sektörleri izliyor ve proaktif davranıyor

Simge Alpargun Tarih : 25 Temmuz 2017

IBM Hizmetler Satış Yöneticisi Simge Alpargun IBM’in teknoloji üretiminde nasıl bir yol izlediğini Wise TV’ye açıkladı.

Wise TV’nin sorularını yanıtlayan Alpargun, bugün üretilen çözümlerin bir yıl sonra eskiyebileceğini, geçersizleşebileceğini veya yanlış olabileceğini dile getirerek IBM’in gelecekte oluşabilecek bu tür durumlara karşı research ve garaj yatırımları olduğunu, tüm dünya genelinde belirli noktalarda garajlar açarak, konunun uzmanları ile çalışıp, ‘bir adım sonrasında pazarın beklentileri ve ihtiyaçları neler olabilir?! sorularına cevaplar aradığını, bunun için ar-ge çalışmaları yaptığını belirtti.

Alpargun IBM olarak yalnızca bir ürünü pazara çıkarıp, onun adaptasyon sürecine ve kullanımına odaklanmadıklarını, ürünün gelecekte nasıl değişmesi ve gelişmesi gerektiğine yönelik tahminlemelere de odaklandıklarını, böylece pazarların şekillenmesinde de oyuncu olarak yer almak istediklerini sözlerine ekleyerek, finans, sağlık, üretim ve kamu gibi birçok sektörün artık teknolojiden bağımsız düşünülemeyeceğini ve teknolojinin sektörleri şekillendirdiğini, IBM’in ise bu teknolojik gelişmeler ortamında kurumların yaşadığı olumsuzlukları gidermeye yönelik ve fırsatları görmelerini sağlamayı amaçlayan teknolojiler ürettiğini belirtti.

Ankaref İstanbul bölgesinin geleceğe yönelik hedef ve yatırımları neler?

Ankaref İstanbul bölgesinin geleceğe yönelik hedef ve yatırımları neler?

Özlem Dinçer Tarih : 20 Temmuz 2017
Ar-Ge veya tasarım merkezi personelinin yüksek öğrenim sürelerinde denetleme

Ar-Ge veya tasarım merkezi personelinin yüksek öğrenim sürelerinde denetleme

Engin Ayyilmaz Tarih :

Sistem Global Danışmanlık Kıdemli Denetçi, SMMM Engin Ayyılmaz Ar-Ge veya tasarım merkezi personelinin yüksek öğrenim sürelerinde denetleme yönetmeliğinin içeriğini Wise TV’ye açıkladı.

Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat çerçevesinde artık doktora ve yüksek lisansta geçen sürelerinde istisnalara konu edilebildiğini belirten Ayyılmaz doktora ve yüksek lisansta geçen süreleri istisna edebilmek için ilgili personelin Ar-Ge tasarım merkezinde 1 yıl boyunca çalışmış olması gerektiğini vurguladı.İstisnanın ilgili personelin aynı Ar-Ge tasarım merkezinde fiili olarak 1 yıl boyunca çalışması durumunda geçerli olduğunu belirten Ayyılmaz personelin daha önce farklı bir Ar-Ge tasarım merkezinde çalışmasının istisna kapsamına girmeyeceğini, mevzuat çerçevesinde istisnayı uygulamadan önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı portalı üzerinden  bir onay almak gerektiğini  sözlerine ekledi. Ar-ge merkezinin 1 yıldan daha az süredir hizmet vermesi durumunda ilgili personel firmada 1 yılı aşkın bir süre çalışmış dahi olsa istisna kapsamında değerlendirilemeyeceğini de belirten Ayyılmaz doktora ve yüksek lisans için dışarıda geçirilen sürelerin istisnalara konu edilebilmesi için yalnızca ders saatlerinin dikkate alındığını bu nedenle firmaların sadece ders programı saatlerine göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ar-Ge/tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerde denetleme

Ar-Ge/tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerde denetleme

Engin Ayyilmaz Tarih :

Sistem Global Danışmanlık Kıdemli Denetçi, SMMM Engin Ayyılmaz Ar-Ge/tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerde denetleme yönetmeliğinin içeriğini Wise TV’ye açıkladı.

Ağustos 2016 döneminde yürürlüğe giren 5746 sayılı kanun kapsamında oluşturulan uygulama denetleme yönetmeliğinin içeriği hakkında detaylı bilgi aktaran Ayyılmaz Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerde denetleme süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini, firmaların bu konuda nelere dikkat etmesi gerektiğini Wise TV’ye anlattı.

Ayyılmaz denetleme yönetmeliğine göre Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerin projelerle ilgili olması ve proje sürecinin dışarıda geçmesine neden mevcut bir zorunluluğun bulunması gerektiğini vurgulayarak Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen her sürenin istisnalara konu edilemeyeceğinin altını çizdi. Dışarıda geçirilen süreler için istisnalar bulunduğunu, bu istisna kontenjanlarından yararlanabilmek için firmaların Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına süreleri bildirmesi gerektiğini söyleyen Ayyılmaz bu bildirimlerin onay yerine geçmediğini, bakanlığın yalnızca bildirimleri kabul ettiğini de vurguladı. Mevzuatta yer alan ispat mükellefiyetine de değinen Ayyılmaz mevzuaatın bir tarafının da Maliye Bakanlığı olduğunu hatırlatarak firmaların vergi teşviklerini uygularken ispat mekanizmalarını maliye bakanlığına da sunacaklarını, dolayısıyla dışarıda geçirilen sürelerde ispat mekanizmasını sağlıklı kurmaya özen göstermelerini tavsiye etti. Projeler için yapılan toplantılarda dahi tutanak kaleme alınmasının ispat mekanizmasında etkili olacağını belirten Ayyılmaz Bakanlar kurulunun dışarıda geçirilen süreler için projelerle doğrudan ilişkili bilimsel etkinliklere katılma gibi gerekçeler sunduğunu firmaların proje ile ilişkili olmak kaydıyla bilimsel etkinliklere katılmaları durumunda etkinliğin de dışarıda geçirilen süre kapsamında değerlendirilmesi için raporlama yapmaya özen göstermeleri gerektiğini belirtti.