int(6) Etkin Proje, Ar-Ge merkezi kurulumu öncesi nasıl bir danışmanlık hizmeti sunuyor?