int(6) Şirket başarısında pazarlama yöneticisine düşen görevler nelerdir?