int(6) Doğalgaz ihtiyacı artacak, talebi karşılayanlar kazanacak
Doğalgaz ihtiyacı artacak, talebi karşılayanlar kazanacak

Doğalgaz ihtiyacı artacak, talebi karşılayanlar kazanacak

Ahmet Küçükkoyuncu Tarih : 22 Ocak 2013

Türkiye eğer 2023 yılındaki hedeflerine ulaşacaksa bu demektir bizim OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ülkeleri kadar bir elektrik tüketimimiz olacak. Yani bugünkü üretimin iki katı kadar elektrik üretebiliyor olmamız gerekecek. Elektrik üretebilmek için ise elektrik santrallerinin yeterli kaynak temini durumu var. Türkiye’de hidroelektrik santralleri zaten yüksek noktalarda çalışıyor. Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi konusunda da Türkiye’nin ciddi bir potansiyeli olmadığı için geriye kömür ve doğal gaz ile enerji sağlayabilmek kalıyor. Bugünkü üretimin iki katı kadar elektrik üretebilmenin ancak kömür ve gaz santralleri ile mümkün olabileceğini belirtebiliriz.

Kömüre baktığımızda şunu görüyoruz: Türkiye’de çıkarılan kömür taş kömürü kadar verimli değil. Türkiye linyit yatakları bakımından oldukça zengin olan bir ülke yalnız; linyit ile elektrik üretmek kayda değer sonuç veremediğinden rekabetçi de olamıyor.
Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde kurulabilen ve verimli üretim sağlayabilen gaz santralleri ile elektrik üretimi yapılabileceğini söyleyebiliriz.

2020 yılında doğalgaz ihtiyacının bugünkü miktardan (48 milyar metreküp) 80 milyar metreküpe çıkacağı öngörülüyor. Bu noktada diyebiliriz ki, arz-talep ilişkisinde eğer talep artıyorsa arzı gerçekleştirenler her zaman kazanır. Özetle doğalgaz ihtiyacı artacak ve sektör bu yönüyle ister istemez cazip hale gelecek.