int(6) AVM ve ofislerde ısı pompası nasıl kullanılıyor?