int(6) Avrupa Birliği projelerinde diğer projelerle rekabet ne kadar etkilidir?