int(6) Veri güvenliği konusunda nasıl bir farkındalık yaratılabilir?