int(6) Türkiye yabancı yatırımcılar açısından cazibesini koruyor mu?