int(6) AuditF bayi denetim sistemleri alanında kendini nasıl konumlandırıyor?