int(6) Veripark’ın İnsan Kaynaklarına yönelik Yetkinlik 360 çözümü hangi ihtiyaçlara cevap veriyor?
Veripark’ın İnsan Kaynaklarına yönelik Yetkinlik 360 çözümü hangi ihtiyaçlara cevap veriyor?

Veripark’ın İnsan Kaynaklarına yönelik Yetkinlik 360 çözümü hangi ihtiyaçlara cevap veriyor?

Beni Melamet Tarih : 01 Temmuz 2016

Enova Genel Müdürü Beni Melamet, VeriPark’ın İnsan Kaynaklarına yönelik Yetkinlik 360 çözümünün hangi ihtiyaçlara cevap verdiğini Wise TV’ye anlattı.

Şirketlerin orta ve kısa vade de birtakım stratejilerinin olduğuna dikkat çeken Melamet konuşmasında şunlara yer verdi: “Bu stratejiler doğrultusunda ve bu stratejilere uygun personel barındırılıp barındırılmadığının sorgulanması ve doğru cevapların bulunması gerekir. Aslında Yetkinlik 360’tan önce 180 Derece 360 dereceden bahsetmek gerekir. 180 Derece 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme kurumun tüm çalışanlarının yetkinliklerinin değerlendirerek ölçmeye yarayan bir sistem ve alt yapıdır. Özellikle Azure üzerinde çalışmakta. Burada 180 derece olarak bakacak olursak, çalışanların kendi kendilerini değerlendirmeleri ve ilk bağlı oldukları birinci amir tarafından değerlendirmeleri söz konusu. 360 derece dediğimizde de takım arkadaşları çalışma arkadaşları veya proje arkadaşları da katılabiliyor. Toplu bir değerlendirme sonucunda da yetkinlikleri ortaya çıkmış oluyor. Yetkinlik 360 bir şirkete ne fayda sağlıyor dediğimizde İK yöneticilerinin aslında şu sorulara cevap vermesi gerekir: Şirket için orta veya uzun vadede satış stratejileri doğrultusunda doğru becerilere, doğru yetkinliklere ve bu yetkinliklerde doğru personele sahip miyim? İkincisi şirketler içerisinde bazı roller ve bazı pozisyonlar çok kritik ve önem içermektedir. Mesele bu pozisyonlarda yer alan personelin gerektiğinde yedeklenmesi açısından doğru bir platforma ve bilgiye sahip miyim? Bunun dışında şirket içinde çalışan personeller içerisinde çok yüksek potansiyelde adaylar olabilir. Dolayısıyla bu adaylar beklenen seviyenin çok daha üzerinde bilgiye ve beceriye sahip olabilirler. Bunları gözlemleyebiliyor ve bu doğrultuda bir gelişim planı sunulabiliyor olması gerekir. Bu çözümde onlara birebir fayda sağlayacaktır.”

Yetkinlik 360 çözümünü rakiplerinden ayıran özellikler neler?

Yetkinlik 360 çözümünü rakiplerinden ayıran özellikler neler?

Beni Melamet Tarih :

Enova Genel Müdürü Beni Melamet, Yetkinlik 360 çözümünün rakiplerine kıyasla farklılaştığı noktaları Wise TV’ye anlattı.

Bu çözümü geliştirirken pek çok rakip ürünü de incelediklerini dile getiren Melamet, şöyle devam etti: “Genelde rakip ürünlere baktığımızda yetkinlik değerlendirmesinden ziyade ve olması gereken norm değerlerine göre bir ölçümlemeden ziyade sadece performans amaçlı beklenen seviyeyi karşılıyor mu karşılamıyor mu gibi sonuçlar elde edilmektedir. Fakat bu yapıda çok daha farklı bir model kurgulanmıştır. Bu model doğrultusunda aslında bizler her çalışanın rolüne bakıp, iş birimine bakıp olması gereken yetkinliklere bakıp bu yetkinliklerde hangi norm değerlerine sahip olması gerektiğine bakıp ona göre bir değerlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla şirket burada performanstan ziyade gerçekten orta ve uzun vade stratejilerine uygun olarak doğru personeli barındırabiliyor muyum sorularına rahatlıkla cevap bulabiliyor. Orta ve uzun vade stratejilerine bakıldığında şirketin belli bir yol haritası var. Bu yol haritasının da birlikte gidebileceği bir iş gücü var. Bu iş gücü doru seçildi mi? Bu elemanlar için doğru bir gelişim ve kariyer planı sunulabiliyor mu? sorularına cevap bulunabiliyor olması gerek. Bu da ancak norm değerleri ile karşılaştırarak ve gerçekten bu değerleri 360 derece sonuçlandırarak elde etmek mümkün olabilir. Burada en önemli farklardan bir tanesi bu çözümün bulut üzerinde yer alıyor olmasıdır. Bulut üzerinde yer aldığı için şirketler kiralama modeliyle bu çözümü kullanabiliyorlar.”