int(6) BT Kurumsal bulut çözümünü yazılımlarına entegre ediyor mu?