int(6) Armolis Bilişim üretim çözümlerinde hangi hizmetleri sunuyor?
Obase MicroStrategy İstanbul 2017 Sempozyumu ile Obase neler hedefliyor?

Obase MicroStrategy İstanbul 2017 Sempozyumu ile Obase neler hedefliyor?

Bülent Dal Tarih :

Obase Genel Müdürü Bülent Dal Obase MicroStrategy İstanbul 2017 sempozyumunu Wise TV’ye değerlendirdi.

Obase MicroStrategy etkinliklerini belirli periyotlarda gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dal  söz konusu etkinlik ile neler hedeflediklerini Wise TV’ ye açıkladı. 

Dal, Obase MicroStrategy sempozyumunun temel amacının yenilikçi ve  örnek teşkil edecek uygulamaları pazarda hizmet verdikleri sektörlerle paylaşmak, süreçler nasıl doğru yapılır? nasıl başarılı olunur? veriye dayalı iş yapma bir kurumsal kültür halinde nasıl getirilir? gibi soruları  bilgi teknolojileri ve kurumsal iletişimler arasındaki bağı güçlendirerek cevaplayabilmek olduğunu belirtti. Etkinlikte ürünlerden ziyade müşteri deneyimlerine değinmeyi tercih ettiklerini vurgulayan Dal, Türkiye’ nin veriye dayalı kurumsal yönetiminde lider olan  4 önemli kurumunun üst düzey yöneticilerinin konuşmacı olduğunu, daha sonra ise 7 farklı kurumun deneyimlerinin pratikte nasıl işlediğini açıkladıkları sunumların gerçekleştiğini söyledi.   

Obase’i veriye dayalı yönetim kültürünün elçisi olarak tanımlayan Dal, 1995 yılında kurulduklarında  ‘detay verilere sahip firmalara karar destek sistemi çözümleri üretmek’ arzusundayken gelinen noktada büyük veri üzerinde çok daha hızlı bir şekilde, vakit kaybı yaşamadan aksiyona  geçilmesini sağlamayı amaçladıklarını bunu yaparken de gelecek ile ilgili öngörü sağlayacak sofistike ve kapsamlı analitik uygulamalar oluşturup kararların daha akıllı alınmasını sağlamayı da hedeflediklerini belirtti.

Blockchain’in etkileri neler olacak, buna paralel IBM neler yapıyor?

Blockchain’in etkileri neler olacak, buna paralel IBM neler yapıyor?

Simge Alpargun Tarih :

IBM Hizmetler Satış Yöneticisi Simge Alpargun blockchain teknolojilerinin ne gibi etkileri olacağını ve bu konuda IBM’in ne gibi çalışmalar yürüttüğünü Wise TV’ye anlattı.

Blockchain’in tüm sektörlerdeki oyuncuların birbirlerine güvenmesini, daha şeffaf olup birbirleri ile ilişkilerini daha gerçek zamanlı ve anlaşılan şartlar çerçevesinde yürütmelerini gerektiren, nispeten yeni ve halen gelişimini sürdüren bir teknoloji olduğunu belirten Alpargun bu teknolojinin gelişimini tamamlayıp olgunlaştığı zaman tüm sektörlerde büyük değişimlere neden olacağını sözlerine ekledi.

IBM’in blockchain teknolojileri alanında ne gibi çalışmalar yürüttüğüne de değinen Alpargun bu noktada IBM’in önemli bir rol üstlendiğini ve blockchain consortium’nun kurucu üyesi olduğunu, dünya genelinde yüzden fazla proje geliştirerek müşterilerinin süreçlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini, aracılar vasıtasıyla gerçekleştirdikleri işlemleri gözlemleyip buralarda ortaya çıkan verimsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik teknolojik senaryolar uyguladıklarını ifade etti.

Alpargun gün sonunda aldıkları feedback’ler ile verimlilik, hız ve maliyet tasarrufu açısından olumlu sonuçlar ortaya çıktığını görebildiklerini belirterek blockchain teknolojilerinin hızlı bir şekilde norm haline dönüşeceğini, herkes tarafından benimsenip kullanılacağını düşündüklerini ve burada hızlı hareket etmenin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. Blockchain teknolojilerinde tek başına atılacak adımların hiçbir fayda sağlamayacağını vurgulayan Alpargun hız ile beraber paylaşım modelini benimseyerek hareket etmek gerektiğinin altını çizdi. Özellikle bankaların farkındalık seviyelerinin son derece yüksek olduğunu ve bu konuda pozoitif bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Alpargun yakın zamanda Türkiye’de paylaşım modelini benimsemiş çalışma gruplarının oluşacağını ve blockchain teknolojilerinin yaygınlaşacağını düşündüklerini belirtti.

IBM, teknoloji üretirken sektörleri izliyor ve proaktif davranıyor

IBM, teknoloji üretirken sektörleri izliyor ve proaktif davranıyor

Simge Alpargun Tarih : 25 Temmuz 2017

IBM Hizmetler Satış Yöneticisi Simge Alpargun IBM’in teknoloji üretiminde nasıl bir yol izlediğini Wise TV’ye açıkladı.

Wise TV’nin sorularını yanıtlayan Alpargun, bugün üretilen çözümlerin bir yıl sonra eskiyebileceğini, geçersizleşebileceğini veya yanlış olabileceğini dile getirerek IBM’in gelecekte oluşabilecek bu tür durumlara karşı research ve garaj yatırımları olduğunu, tüm dünya genelinde belirli noktalarda garajlar açarak, konunun uzmanları ile çalışıp, ‘bir adım sonrasında pazarın beklentileri ve ihtiyaçları neler olabilir?! sorularına cevaplar aradığını, bunun için ar-ge çalışmaları yaptığını belirtti.

Alpargun IBM olarak yalnızca bir ürünü pazara çıkarıp, onun adaptasyon sürecine ve kullanımına odaklanmadıklarını, ürünün gelecekte nasıl değişmesi ve gelişmesi gerektiğine yönelik tahminlemelere de odaklandıklarını, böylece pazarların şekillenmesinde de oyuncu olarak yer almak istediklerini sözlerine ekleyerek, finans, sağlık, üretim ve kamu gibi birçok sektörün artık teknolojiden bağımsız düşünülemeyeceğini ve teknolojinin sektörleri şekillendirdiğini, IBM’in ise bu teknolojik gelişmeler ortamında kurumların yaşadığı olumsuzlukları gidermeye yönelik ve fırsatları görmelerini sağlamayı amaçlayan teknolojiler ürettiğini belirtti.

SGK kişisel verileri nasıl bir sistemle koruyor?

SGK kişisel verileri nasıl bir sistemle koruyor?

Yenal Arslan Tarih :

SGK Hizmetler Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Siber Güvenlik Daire Başkanı Yenal Arslan sosyal güvenlik kurumlarında kişisel verilerin nasıl bir sistemle korunduğunu Wise TV’ ye anlattı.

Sosyal güvenlik kurumu 80 milyon vatandaşımızın sağlık ve sigortacılık bilgileri ile özlük haklarını kayıt altına alıyor diyerek sözlerine başlayan Arslan SGK’nın Yüzyıl kayıt altında tutmakla yükümlü olduğu sigorta bilgilerinin büyük bir veri oluşturduğunu ve tüm bu verilerin aynı zamanda vatandaşların mahremi olduğunu belirtti.

SGK’nın en önemli görevlerinden birinin tüm bu bilgileri vatandaş adına korumak olduğunu ifade eden Arslan kişisel verileri koruma kanununun bazı regulasyonlar yapılsa da henüz tam anlamıyla uygulamaya geçmediğini dolayısıyla kişisel verileri korumada kurumsal kültürün çok önemli olduğunu vurguladı. Arslan tüm kurum çalışanlarının vatandaşların kişisel bilgilerini korumak zorunda olduğunu bilmesinin ve bu noktada bilinçlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek tüm verilerin veri tabanlarında ve veri ambarlarında durduğunu, bu veri ambarlarında iş gereği çalışan hareketlerinin uygulamalar aracılığıyla sorgulandığını, uygulamalarda log sistemi bulundurarak uygulamaların içerisinde kimin kimi sorguladığının kayıt altına alındığını, ıp’ler, mac adresleri, kullanıcı adları gibi bilgilerin kayıt altına alındığını, ayrıca doğrudan veri tabanına erişim hakkı bulunan adminler ve diğer kullanıcılar için veri tabanı güvenlik duvarları kurularak kimin neyi ne zaman sorguladığını kayıt altına aldıklarını ve tüm bunları içeren iş talimatları ile yönergeler geliştirdiklerini, ek olarak veri sızıntısını önleme sistemlerini kurarak kritik bilgilerin tanımının yapılıp, hangi bilgisayardan hangi ortamdan dışarıya sızdırıldığının kaydını alacak sistemleri kullandıklarını belirterek tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aynı yöntemleri bünyelerinde uygulamaları gerektiğini vurguladı.

Kritik bir altyapıya sahip olan kuruluşlar bilgi güvenliği alanında neler yapmalı?

Kritik bir altyapıya sahip olan kuruluşlar bilgi güvenliği alanında neler yapmalı?

Korhan Düz Tarih :

EnerjiSA Bilgi Teknolojileri Takım Yöneticisi Korhan Düz Kritik bir altyapıya sahip kuruluşların bilgi güvenliği alanında neler yapması gerektiğini Wise TV’ye açıkladı.

Kritik altyapılarda oluşan güvenlik zafiyetlerinin geleneksel IT sistemlerinde oluşan güvenlik zafiyetlerinden çok daha ağır boyutlarda etkileri olduğunu vurgulayan Düz bu etkilerin insan hayatını direkt etkileyebilecek düzeylerde olduğunu sözlerine ekledi. Düz, işletmelerin güvenlik zafiyetlerinden etkilenmemek için altyapılarında güvenlik vizibilitesine kavuşmaları gerektiğini bunun için de altyapılarına güvenlik çözümlerini entegre etmek zorunda olduklarını belirtti.

Firmaların kritik altyapı sistemlerinde yönettikleri network’leri tanımalarının önemine de değinen Düz ‘bütün trafiği denetlemenin kilit noktası  yeni nesil güvenlik önemlerini kritik altyapılara yavaş yavaş entegre etmektir’ dedi. Geleneksel IT sistemlerinde yeni nesil güvenlik altyapıların biraz daha kullanılabilir hale geldiğinin altını çizen Düz kritik altyapılar, endüstriyel kontrol sistemleri ve scada sistemlerinin sürekli çalışmaya odaklı sistemler olduğunu ve burada yaşanacak herhangi bir kesinti durumunun firmalara ciddi mali kayıplar yaşatacağını belirtti. Düz ayrıca IT dünyasında verinin kendisinin güvenliğine odaklanılırken, kritik altyapılarda ve endüstriyel kontrol sistemlerinde biraz daha süreç korumaya yönelik bir tavır izlendiğini, etkin bir vizibilite  sağlandıktan sonra yeni nesil güvenlik önlemleri ile birlikte altyapıyı gelişen ataklara karşı korumanın daha doğru bir yöntem olduğunu sözlerine ekledi.