int(6) Bilgi güvenliğinde bilginin sınıflandırılmasının önemi nedir?