int(6) Hasta bilgileri korunuyor mu?
Kamuda Bilgi Güvenliği Yatırımları Neleri Kapsamalıdır?

Kamuda Bilgi Güvenliği Yatırımları Neleri Kapsamalıdır?

Bihter Saraçoğlu Tarih : 14 Temmuz 2017

Nebula Bilişim Bölge Müdürü Bihter Saraçoğlu Kamuda bilgi güvenliği yatırımlarının neleri kapsaması gerektiğini Wise Tv’ye açıkladı.

Kamu kurumlarının yoğun olarak hizmet verdiği Ankara’da söz konusu kurumların sorunsuz aksiyon almalarının idealize edilen bir durum olduğunu ifade eden Saraçoğlu bu noktada bütçe yönetiminin ön plana çıktığını sözlerine ekledi. Kurumlar bir yıl önceden bütçe yönetimi yapsa dahi yaşanan gelişmelerin o bütçeyi başka yerlere aloke edebileceğini hatırlatan Saraçoğlu Kamu kurumlarının bütçelerini daha efektif kullanmalarını tavsiye etti.

Kamu kurumlarına verilen hizmetlere de değinen Saraçoğlu hizmet sağlayıcı firmaların öncelikle ürünlerin bakımını ve sağlık durumunu gözden geçirmeye odaklandıklarını, bu ürünlerden her yönüyle faydalanma ihtiyacındaki kamu kurumlarınınsa eğitilmiş personel eksikliği nedeniyle bu hedeflerine ulaşamadığını belirtti. Saraçoğlu Nebula bilişimin bu noktada diğer hizmet sağlayıcı firmalardan ayrıldığının, ürün cihazların sağlık durumlarını gözden geçirip bakım seviyelerini en iyi şekle getirirken bir taraftanda tüm bu cihazları kullanan personelin eğitimini de sistematik bir rutin içerisinde gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Ürün cihaz bakım hizmetleri ile yetkin personel yetiştirme hizmetleri birleştiğinde kurumların güvenlik seviyelerinin yükseldiğini dile getiren Saraçoğlu eğitilmiş bir personelle beraber çalışılmadığında çok iyi ürünler satın alınsa dahi veri sızıntıları, itibar kaybı gibi sonuçlar doğabileceğini dolayısıyla ürün, cihazlar kadar sağlanan hizmetlerin de önemli olduğunu vurguladı.

ITserv yeni projeye başladığında nasıl bir süreç işliyor?

ITserv yeni projeye başladığında nasıl bir süreç işliyor?

Yusuf Yamaç Tarih : 16 Kasım 2016

ITserv İş Geliştirme Müdürü Yusuf Yamaç ITserv’ün yeni bir projeye başladığında nasıl bir süreci takip ettiğini Wise TV’ye anlattı.

ITserv İş Geliştirme Müdürü Yamaç proje süreçlerini şu şekilde özetledi:

“Müşterimizi ilk önce ziyaret ediyoruz ve ihtiyaçlarını dinliyoruz. ‘Mevcut yapılarında ne var ve bu süreçte ne gibi sorunlarla karşılaşmışlar, nelere ihtiyaç duyuyorlar ve bu ihtiyaçlarını nasıl gidermeyi planlıyorlar?’ilk önce bu projeksiyonlarını dinliyoruz. Günümüz teknolojileri tarafında bizde HP tarafı ve HPE tarafı Microsoft ihityaçları dinledikten sonra doğru teknolojilerle beraber bir projeksiyon oluşturuyoruz.

Bu projeksiyon çerçevesinde de oluşturduğumuz konfigürasyonlarla beraber müşterimize bir teklif oluşturuyoruz. Bu teklif sonrası müşteriye bu teknolojinin anlatıyoruz ve anlattıktan sonra da toplam bir sahip olma maliyeti çıkartıyoruz. Yani siz ihtiyaçlarınız doğrultusunda planladığımız bu teknolojiye x rakam bir bedel ödemek zorundasınız. Bu bedelin sonunda da günün sonunda yönetim şunu bekliyor. Ben böyle bir yatırım yapacağım ve bu parayı harcayacağım fakat bu paranın sonrasında bana nasıl bir kazanım olacak nasıl bir geri dönüşü olacak. Bunun için de biz projenin teklif aşamasını şu hale getiriyoruz:

ilk önce toplam sahip olma değeri çıkartıyoruz. Sonra sahip olma değeriyle beraber proje bittiğinde the return on investment (reklamın geri dönüşü) değerlendirmesini yapıyoruz. Yani ‘bu yapılan yatırımın geri dönüşü ne olacak?’ bunların çıktısı sonrasında proje yönetimden de onay görürse projenin sipariş tarafına geçiliyor. Sipariş sonrası kurulumlarla beraber sipariş tamamlanmış oluyor.”

Eczacıbaşı Bilişim kimdir?

Eczacıbaşı Bilişim kimdir?

Şenol Vatansever Tarih :

Eczacıbaşı Bilişim Satış ve Pazarlama Yöneticisi Şenol Vatansever, Eczacıbaşı Bilişim’in ana bölümlerini ve bunların alt birimlerini sıralayarak Eczacıbaşı Bilişim’i Wise TV’ye tanıttı.

Eczacıbaşı Bilişim, 1989 yılında kurulmuş, 2002 yılı itibarıyla topluluk dışına açılmış, Eczacıbaşı Topluluğunun IT firması konumunda. Şu an biz kendimizi katma değerli hizmetlerimizle beraber sektörde bir butik sistem entegratörü olarak konumlandırıyoruz. Faaliyet alanlarımıza gelecek olursak temelde 4 tane bölümümüz var.” şeklinde konuşan Şenol Vatansever bu temel bölümleri özellikleriyle beraber açıkladı.

Vatansever: “Birincisi, “Altyapı ve Teknoloji Hizmetleri”. Bu kapsamda 5 alt birimde hizmet vermekteyiz. “Veri Merkezi”miz İstanbul’da. Ankara’da iki farklı lokasyonda veri merkezi hizmetleri sağlıyoruz. Bunun üzerindeki yönetilebilir hizmetleri sağlayan bölümümüz “Bulut” hizmetleri. Bunun yanı sıra üçüncü alt bölüm olarak uçtan uca, üretici bağımsız “Güvenlik” hizmetleri sağlıyoruz. Dördüncü alt bölümümüz “Teknoloji Destek” hizmetleri. Teknoloji Destek hizmetleri ile beraber kullanıcıların problemlerine uzaktan müdahale ya da direkt olarak yerinde destek ile hizmet vermekteyiz. Beşinci alt bölümümüz “Basis” hizmetleri. Basis, SAP sistemlerinin yönetim hizmetlerini yapan bölümümüz.

İkinci ana bölümümüz “Çözüm Geliştirme Müdürlüğü”. Çözüm Geliştirme Müdürlüğü altında “Kurumsal Kaynak Planlama” kapsamında SAP projeleri ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Bu projelerin hemen devamında SAP ya da farklı uygulamalar için de destek hizmetleri sağladığımız “AMS” hizmet yöntemimiz mevcut. “Yazılım Geliştirme” bölümümüz kapsamında birçok çözüm ve hizmet vermekteyiz. “EBIFlow” bunlardan birisi, bizim amiral gemimiz olarak ifade ettiğimiz iş akışları yönetim uygulamamız. “İmzala Gönder” uygulaması dokümanların, elektronik ve mobil imzalı olarak gönderilmesini sağlayan SaaS mimarisinde bir çözümümüz. Yaklaşık 20 civarında bankada koşan “TMSF E-Haciz”, “GİB E-Haciz” çözümlerimiz mevcut.

Üçüncü ana bölümümüz “Ticari Mal” diye ifade ettiğimiz aslında firmaların donanım ve lisans alımlarını gerçekleştirdiğimiz, Eczacıbaşı Topluluğunun alım gücünü kullanarak katma değerli olarak uçtan uca Server, Storage, Network ve diğer bileşenlerde hizmet verdiğimiz bölümümüz.

Dördüncü bölümümüz ise “Ortak Hizmet Merkezi”. IT dışında kalmakla beraber firmaların bordro ve özlük işlemlerini gerçekleştiren, mevzuata uyumlu olarak bunların herhangi bir cezaya düşmeden verilmesini sağlayan bölümümüz.” sözleriyle konuşmasına son verdi.