int(6) Bilişim 500 bilişim sektörü hakkındaki veri hacminin ne kadarına sahip?