int(6) Bilişim şirketlerinin en önemli problemleri neler?
Bilişim şirketlerinin en önemli problemleri neler?

Bilişim şirketlerinin en önemli problemleri neler?

Cenk Kıvılcım Tarih : 16 Aralık 2013

stock-footage-female-caucasian-tutor-teaching-multi-ethnic-students-online-education-in-it-technology-classBugün üniversiteden mezun olanların teorik anlamda çok eksiği olmasa da pratikte ciddi eksikleri oluyor. Biz de bu arkadaşları işe aldığımızda en az bir yıl onları eğitmek durumunda kalıyoruz.

Tabii onları eğittikten sonra bir de firmada tutma süreci var. Çünkü rakipleriniz de aynı sıkıntıyı çekiyor ve sizin yetiştirdiğiniz insanları kendi firmasına çekmeye çalışabiliyor.

Şirket olarak insan kaynağına çok fazla yatırım yapmak durumda kalıyoruz. Bu yatırımların geri dönüşünü alamadığımız halde yatırımlarımız sürüyor. Biz bu eğitimler sırasında devlet ve üniversitelerle işbirlikleri yürütmeye gayret ediyoruz. Ve bu anlamda bu kurumlardan destek bekliyoruz. TEDEMER gibi Teknik Destek Merkezleri adı altında teşviklerin, Ar-Ge kapsamındaki teşvikler gibi oluşmasını arzuluyoruz.

Ülke olarak Teknik Destek Merkezleri stratejisini orta ve uzun vadede planlayabilirsek, 3 saatlik uçuş mesafesiyle yaklaşık olarak dünyanın 3’te birlik JDBC’ni, yani popülasyonun 4’te birini hedefleyebiliyoruz. Türkiye coğrafi olarak çok merkezi bir yerdedir ve bu alana yatırım yapmamız sektör açısından da pozitiftir. Biz firma olarak buraya yatırımlarımızı daha da arttıracağız. Sektör olarak da beklentimiz bu konulara daha çok önem verilmesidir.

Bilişim firmalarının gelişiminin önündeki engeller neler?

Bilişim firmalarının gelişiminin önündeki engeller neler?

Serdar Keskiner Tarih :

tech_capabilityTüm dünya ekonomilerinde en önemli itici güç haline gelen bilgi teknolojileri gelecek açısından kritik önem taşıyor. Türkiye’de de bu anlamda önemli gelişmeler yaşanıyor; ancak insan kaynağının yetersiz olması bilişim firmalarının gelişimin önünde büyük bir engel olarak göze çarpıyor.

Bilişim sektörünün en önemli sorunu olan insan kaynağı yetersizliğini ortadan kaldırmak sadece bilişim firmalarının çözebileceği bir sorun değil. Bu alamda başta devlet olmak üzere, üniversitelere ve STK’lara da önemli görevler düşüyor.

Firmaların büyümesinde ve sektörün gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz insan kaynağı açığını kapatmak için hükümetin bir planlama yapması gerekiyor. Bu anlamda gelişmiş ülkelere baktığımızda sektör-üniversite-devlet işbirliğinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Bu modeli bir an önce hayata geçirmeliyiz. Üniversiteler sadece insan kaynağı anlamında değil Ar-Ge konusunda da sektöre destek vermeli.

Türkiye’de bilişim sektöründe yaşanan sorunlar neler?

Türkiye’de bilişim sektöründe yaşanan sorunlar neler?

Taner Özdeş Tarih : 13 Aralık 2013

Infonet Genel Müdürü Taner Özdeş yanıtladı: Türkiye’de bilişim sektöründe yaşanan sorunlar neler?

“Bilişim firmalarının büyük bir çoğunluğu rekabetin yoğun olmasından dolayı kar edemiyor. Kar edemedikleri için de insan kaynağı ve Ar-Ge yatırımlarını gerçekleştiremiyor. Bu durum firmaların büyümesinin ve uluslararası arenada performans sergilemesinin önündeki en büyük engellerden biri haline geliyor.

Bu koşullarda firmalar global bir marka olmaktan ziyade hayatta kalmak için satış yapmayı hedefliyor. Bilişim sektöründeki ürünlerin katma değeri yüksek olsa da bu ürünleri kullanan firmalara rekabette avantaj sağlamıyor. Çünkü üretilen teknolojiler firmaların sadece belli ihtiyaçları karşılamaya yetiyor.

Teknoloji üreten firmalar sadece kar amacıyla üretim yapıyor ve kullanan firmalar da sadece belli ihtiyaçlarını karşılamak için bu ürünleri kullanıyor. Oysa günümüzde teknoloji şirketler için stratejik bir konu. Bu anlamda gerekli yatırımları yapmayan firmaların gelecekte var olması çok zor.

Türkiye’deki firmaların özellikle KOBİ’lerin teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Büyük firmalar teknolojiye hızlı bir biçimde adapte olurken KOBİ’lerde teknoloji tarafını götüren kişi hala muhasebeciler.

Teknoloji bugün rekabette önemli bir itici güç halini almışken firmalarında bu anlamda bir an önce adım atması lazım. Bu konuda firmaların bilinçlenmesi bilişim sektörünü de hareketlendirecektir”

Bilişim sektörünün en önemli sorunları neler?

Bilişim sektörünün en önemli sorunları neler?

Taner Özdeş Tarih :

itBilişim firmalarının büyük bir çoğunluğu rekabetin yoğun olmasından dolayı kar edemiyor. Kar edemedikleri için de insan kaynağı ve Ar-Ge yatırımlarını gerçekleştiremiyor. Bu durum firmaların büyümesinin ve uluslararası arenada performans sergilemesinin önündeki en büyük engellerden biri haline geliyor.

Bu koşullarda firmalar global bir marka olmaktan ziyade hayatta kalmak için satış yapmayı hedefliyor. Bilişim sektöründeki ürünlerin katma değeri yüksek olsa da bu ürünleri kullanan firmalara rekabette avantaj sağlamıyor. Çünkü üretilen teknolojiler firmaların sadece belli ihtiyaçları karşılamaya yetiyor.

Teknoloji üreten firmalar sadece kar amacıyla üretim yapıyor ve kullanan firmalar da sadece belli ihtiyaçlarını karşılamak için bu ürünleri kullanıyor. Oysa günümüzde teknoloji şirketler için stratejik bir konu. Bu anlamda gerekli yatırımları yapmayan firmaların gelecekte var olması çok zor.

Türkiye’deki firmaların özellikle KOBİ’lerin teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Büyük firmalar teknolojiye hızlı bir biçimde adapte olurken KOBİ’lerde teknoloji tarafını götüren kişi hala muhasebeciler.

Teknoloji bugün rekabette önemli bir itici güç halini almışken firmalarında bu anlamda bir an önce adım atması lazım. Bu konuda firmaların bilinçlenmesi bilişim sektörünü de hareketlendirecektir.