int(6) Kentsel dönüşümde bina dönüşümü neden yeterli değil?