int(6) Türkiye’de hangi sektörler Blippar’a daha fazla ilgi gösteriyor?