int(6) B2B süreçlerde blockchain nasıl bir düzen vaad ediyor?
Blockchain’in etkileri neler olacak, buna paralel IBM neler yapıyor?

Blockchain’in etkileri neler olacak, buna paralel IBM neler yapıyor?

Simge Alpargun Tarih :

IBM Hizmetler Satış Yöneticisi Simge Alpargun blockchain teknolojilerinin ne gibi etkileri olacağını ve bu konuda IBM’in ne gibi çalışmalar yürüttüğünü Wise TV’ye anlattı.

Blockchain’in tüm sektörlerdeki oyuncuların birbirlerine güvenmesini, daha şeffaf olup birbirleri ile ilişkilerini daha gerçek zamanlı ve anlaşılan şartlar çerçevesinde yürütmelerini gerektiren, nispeten yeni ve halen gelişimini sürdüren bir teknoloji olduğunu belirten Alpargun bu teknolojinin gelişimini tamamlayıp olgunlaştığı zaman tüm sektörlerde büyük değişimlere neden olacağını sözlerine ekledi.

IBM’in blockchain teknolojileri alanında ne gibi çalışmalar yürüttüğüne de değinen Alpargun bu noktada IBM’in önemli bir rol üstlendiğini ve blockchain consortium’nun kurucu üyesi olduğunu, dünya genelinde yüzden fazla proje geliştirerek müşterilerinin süreçlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini, aracılar vasıtasıyla gerçekleştirdikleri işlemleri gözlemleyip buralarda ortaya çıkan verimsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik teknolojik senaryolar uyguladıklarını ifade etti.

Alpargun gün sonunda aldıkları feedback’ler ile verimlilik, hız ve maliyet tasarrufu açısından olumlu sonuçlar ortaya çıktığını görebildiklerini belirterek blockchain teknolojilerinin hızlı bir şekilde norm haline dönüşeceğini, herkes tarafından benimsenip kullanılacağını düşündüklerini ve burada hızlı hareket etmenin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. Blockchain teknolojilerinde tek başına atılacak adımların hiçbir fayda sağlamayacağını vurgulayan Alpargun hız ile beraber paylaşım modelini benimseyerek hareket etmek gerektiğinin altını çizdi. Özellikle bankaların farkındalık seviyelerinin son derece yüksek olduğunu ve bu konuda pozoitif bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Alpargun yakın zamanda Türkiye’de paylaşım modelini benimsemiş çalışma gruplarının oluşacağını ve blockchain teknolojilerinin yaygınlaşacağını düşündüklerini belirtti.

IBM, teknoloji üretirken sektörleri izliyor ve proaktif davranıyor

IBM, teknoloji üretirken sektörleri izliyor ve proaktif davranıyor

Simge Alpargun Tarih : 25 Temmuz 2017

IBM Hizmetler Satış Yöneticisi Simge Alpargun IBM’in teknoloji üretiminde nasıl bir yol izlediğini Wise TV’ye açıkladı.

Wise TV’nin sorularını yanıtlayan Alpargun, bugün üretilen çözümlerin bir yıl sonra eskiyebileceğini, geçersizleşebileceğini veya yanlış olabileceğini dile getirerek IBM’in gelecekte oluşabilecek bu tür durumlara karşı research ve garaj yatırımları olduğunu, tüm dünya genelinde belirli noktalarda garajlar açarak, konunun uzmanları ile çalışıp, ‘bir adım sonrasında pazarın beklentileri ve ihtiyaçları neler olabilir?! sorularına cevaplar aradığını, bunun için ar-ge çalışmaları yaptığını belirtti.

Alpargun IBM olarak yalnızca bir ürünü pazara çıkarıp, onun adaptasyon sürecine ve kullanımına odaklanmadıklarını, ürünün gelecekte nasıl değişmesi ve gelişmesi gerektiğine yönelik tahminlemelere de odaklandıklarını, böylece pazarların şekillenmesinde de oyuncu olarak yer almak istediklerini sözlerine ekleyerek, finans, sağlık, üretim ve kamu gibi birçok sektörün artık teknolojiden bağımsız düşünülemeyeceğini ve teknolojinin sektörleri şekillendirdiğini, IBM’in ise bu teknolojik gelişmeler ortamında kurumların yaşadığı olumsuzlukları gidermeye yönelik ve fırsatları görmelerini sağlamayı amaçlayan teknolojiler ürettiğini belirtti.

Blockchain finans sektörünü ne yönde değiştirecek?

Blockchain finans sektörünü ne yönde değiştirecek?

Özgür Demirtaş Tarih :

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. K. Özgür Demirtaş Blokchain’in finans sektöründe ne gibi değişiklikler yaratacağını Wise TV’ye açıkladı.

Wise TV’nin Blockchain teknolojisi ve yaratacağı değişimlerle ilgili sorularını cevaplayan Demirtaş  “bankaların görevi,  fazla parası olan insanlardan ve tasarruf etmek isteyen insanlardan para alıp karşılığında faiz vermek, paraya ihtiyacı olanlara da kredi verip karşılığında komisyon almak, paranın insanlar arasında  transfer edilmesini kolaylaştırmaktır. Dolayısıyla bir güven merkezidir.” diyerek Blockchain teknolojisi ile beraber bu güven merkezinin  birçok farklı kanala  dağılacağını belirtti. Artık güvenip güvenmeme kararını  bireylerin değil makinaların  vereceğini vurgulayan Demirtaş, Blockchain teknolojileriyle beraber bankaların mevcut yapılarını koruyamayacaklarını, bir değişim içine gireceklerini de sözlerine ekledi.

 Yeni dönemde finans dünyasının baş aktörleri bankalar, fintek şirketleri ve yazılım şirketleri arasında bir  çözüm ortaklığının bulunması gerektiğine de değinen Demirtaş yazılım şirketlerinin tek başına banka görevi yapamayacağı gibi bankaların da tek başına yazılım geliştiremeyeceğini ifade ederek burada bir sinerji olmasının zorunluluk olduğunu vurguladı. Blockchain’in yanı sıra robo-advisor teknolojilerinin de yakın bir gelecekte ortaya çıkacağını ve makinaların insanları yönlendireceğini sözlerine ekleyen Demirtaş gelecekte öne çıkan en önemli konulardan birinin de siber güvenlik olduğunu, siber güvenliğin büyük bir önem taşıdığını, finans sektörünün de siber güvenlik alt yapılarına önem vermesi gerektiğine değinerek,  geleceğin gelme hızı artarken buna direnmeden hareket etmek gerektiğini belirtti.