int(6) Pozitif güç ve etki eğitimlerinin katılımcılara sunduğu faydalar neler?
Pozitif güç ve etki eğitimlerinin katılımcılara sunduğu faydalar neler?

Pozitif güç ve etki eğitimlerinin katılımcılara sunduğu faydalar neler?

Evrim İyilikli Tarih : 17 Mart 2016

BPMSmart’ın Eğitmen ve Koçu Evrim İyilikli, Pozitif Güç ve Etki Programı’nın katılımcılarına sunduğu faydaları Wise TV’ye anlattı.

Pozitif Güç ve Etki Programı’nın katılımcılarına sunduğu faydalardan bahseden İyilikli, şunları söyledi: “Birbirinden farklı birçok programı yöneten,  birbirinden farklı gruplara hitap eden ve birbirinden farklı fonksiyonel gruplara yöneten liderler pozitif güç ve etki eğitimleri için gerçekten çok ideal adaylar. Çünkü bu eğitim programının sunduğu şey şu ki  bir yönetici için pozisyonel bir güç  vardır ama pozisyonel güç gerçekten çok sınırlıdır. Halbuki kişisel güç,  profesyonel gücün çok ötesinde ve sınırsızdır. Bu eğitim insanların kişisel ve sınırsız bir güce erişmelerini sağlıyor. Hem kendi mesai arkadaşlarınızla hem de yöneticilerinizle çok daha pozitif iletişimler gerçekleştirerek ikna kabiliyeti kazanabileceğiniz aynı zamanda da çalışan fonksiyonel ilişkiler gerçekleştirebileceğiniz bir model. Pozitif güç ve etki eğitimlerine katılmadan önce kişilere biz elektronik posta yöntemi ile bir anket gönderiyoruz. Bu ankette 40 yıl içerisinde gerek davranış psikologları tarafından gerek bu eğitimin gelişmesinde katkısı olan kurum ve kişiler tarafında detaylıca analiz edilmiş. Ve bu anket eğitime katılan kişilerin gerçek olarak kendileri ile ilgili etkileşim durumlarında nasıl davrandıklarını anlamalarına yönelik bir anket. Bu anket sayesinde insanlar kendilerini keşfetme imkanı buluyorlar ve zayıf olduğu alanların farkına vararak bu alanda fark yaratma fırsatı kazanıyorlar.”

Pozitif güç ve etki eğitimi programına kimler katılmalı?

Pozitif güç ve etki eğitimi programına kimler katılmalı?

Evrim İyilikli Tarih : 29 Şubat 2016

BPMSmart Eğitmen Evrim İyilikli, pozitif güç ve etki eğitimlerine kimleri ihtiyaç duyabileceğini ve hedeflenen kitleyi Wise TV’ye anlattı.

Pozitif güç ve etki eğitiminin tarihte nasıl ortaya çıktığına değinen İyilikli, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Pozitif güç ve etki eğitiminin temeline bakıldığı zaman 1960’lı yıllar Amerika’da davranış psikolojisinin çok geliştiği bir dönem Avrupa’ya baktığımız zamanda bu eğitimin köklerinde dizaynında ve gelişiminde Gestalt terapiden de bir şeyler bulmak mümkün. Hem davranış psikolojisi hem Gestatl terapi köklerinde var. Tabi zaman içerisinde eğitimde kullanılan metodun alanında uzman kişiler tarafından geliştirilmiş bir içerik ve değerlendirme sistemi de var. Bilgiye dayalı bir eğitim kesinlikle değil. Daha çok tecrübeye dayalı bir eğitim söz konusu. Bilgi tabi ki bizim için çok önemli. Bir tıp eğitimi almadan beyin cerrahı olamazsınız. Tecrübeye dayalı eğitimlerin ise farkı şu, bilgi ne kadar önemli olsa da bizim ne kadar mutlu ne kadar etkili ne kadar tatminli bir insan olacağımızla bir ilgisi yok. Dolayısıyla bu eğitim gerçekten tecrübeye dayalı bir eğitim. Gelişim platformu katılımcılarından aldığımız bilgiler gerçekten bizi çok mutlu etti. İnsanların farkında olmadıkları yeni bir şeyi keşfetmelerine sebep olmak ve yepyeni bir bakışla etkileşim dünyasına girmelerine sebep olmak bizim için çok büyük mutluluk.”

Pozitif güç ve etki eğitimi programı içerisinde ne gibi metodlar mevcut?

Pozitif güç ve etki eğitimi programı içerisinde ne gibi metodlar mevcut?

Evrim İyilikli Tarih : 21 Aralık 2015

BPMSmart / Eğitmen – Koç Evrim İyilikli, pozitif güç ve etki eğitimi programı içerisindeki metodları Wise TV aracılığıyla anlattı.

Pozitif güç ve etki programında kişilere durumun içerisinde kullanabilecekleri etki stilleri sunduklarını ifade eden İyilikli: “Bu etki stilleri ile her etkileşim durumu içerisinde insanların kullanabileceği farklı metodlar var. İnsanların bizim modellerimizi uygulaması ve bu modeli uygulayarak gerçekte etkili olmayı arzu edip sonuç alamadıkları durumlar vardır örneğin bir iş hayatında hepimizin gerçekleştirmek istediğimiz amaçlarımız vardır. Ama bunun yanında amaçlarımızı gerçekleştirirken yürütmek zorunda olduğumuz çalışan, gelişen ve ilerleyen ilişkilerimizde vardır. Bunların ikisini de biz  denge halinde tutmak gerçekten çok zor. Kendi amaçlarımıza yoğunlaştığımız zaman bazen bu ilişkilere zarar verebiliyoruz. Bu sefer kendi amaçlarımızı bir kenara bırakıp ilişkilere önem verdiğimiz zaman ise çok güzel ilişkilerimiz olabiliyor ama istediklerimizi bu sefer alamıyoruz. Pozitif güç ve etki programının sunduğu model ile gerçekten hem kişisel amaçlarımızı gerçekleştirebileceğimiz hem de etkileşim içerisinde bulunduğumuz insanlarla, müşterilerimizle hem çalışan ilişkiler geliştirmek hem de kişisel amaçlarımızı gerçekleştirmek mümkün” şeklinde konuştu.