int(6) AIMS 360 Derece Analitik Vizyon Stratejileri kurumlara nasıl verim sağlıyor?
Data Market kurumlar için bulut entegrasyonunu nasıl sağlıyor?

Data Market kurumlar için bulut entegrasyonunu nasıl sağlıyor?

Ergün Çelik Tarih : 18 Ağustos 2017

Data Market Teknoloji Çözümleri Mimarı Ergün Çelik Data Market’in kurumlar için bulut entegrasyonunu nasıl sağladığını Wise TV’ye anlattı.

Wise TV’nin  sorularını cevaplayan Çelik, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemelerin  sonuçlarına değinerek tüm bu süreçlerin paylaşım ekonomisi kavramını ön plana çıkardığını vurguladı. Çelik özellikle konaklama ve ulaşım sektörlerinde kabul görerek hızla yaygınlaşan paylaşım modelinin sağladığı  esneklik ve maliyet avantajlarının kurumların bulut bilişime daha sıcak yaklaşmalarında etkili olduğunu, fakat buna rağmen pazardaki yönelimin beklenen hızda olmadığını ifade etti.

Pazar yönelimindeki hızı azaltan faktörleri detayları ile açıklayan  Çelik, engellere rağmen hala dijital dönüşüm ajanslarında veri merkezlerini modern hale getirmeyi düşünen, genel bulut entegrasyonunu gerçekleştirmek isteyen bir çok kurum bulunduğunu, Data Market’in bu noktada devreye girerek bulut entegrasyonunun önündeki bariyerleri kaldırmak için aksiyonlar aldığını dile getirdi. Çelik, Data Market  uzman kadrosunun WMware’in Crous-Cloud Architecture  vizyonu ile kurumlara   var olan  bilgi süreçlerini, halihazırda kullandıkları araçları ve yetkinlikleri değiştirmeden, danışmanlık ve çözüm ortaklığı hizmetleri sunduğunu bu sayede kurumların özel bulut hizmetlerini kendi iş birimlerine ya da iştirak firmalarına verebilecek düzeye gelebildiklerini, gerektiği durumda genel bulut entegrasyonunu yapabilecek alt yapı organizasyonlarına kavuştuklarını sözlerine ekledi.

Data Market danışmanlık ve çözüm ortaklığı hizmetlerinden yararlanan kurumların  operasyonel  ve mali açılardan elde ettikleri avantajlara da değinen Çelik Data Market’in sahip olduğu bu vizyon ile  ülkemizdeki bulut bilişim servislerinin kullanılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli bir yer edineceğinin altını çizdi.

 

Blockchain’in etkileri neler olacak, buna paralel IBM neler yapıyor?

Blockchain’in etkileri neler olacak, buna paralel IBM neler yapıyor?

Simge Alpargun Tarih : 26 Temmuz 2017

IBM Hizmetler Satış Yöneticisi Simge Alpargun blockchain teknolojilerinin ne gibi etkileri olacağını ve bu konuda IBM’in ne gibi çalışmalar yürüttüğünü Wise TV’ye anlattı.

Blockchain’in tüm sektörlerdeki oyuncuların birbirlerine güvenmesini, daha şeffaf olup birbirleri ile ilişkilerini daha gerçek zamanlı ve anlaşılan şartlar çerçevesinde yürütmelerini gerektiren, nispeten yeni ve halen gelişimini sürdüren bir teknoloji olduğunu belirten Alpargun bu teknolojinin gelişimini tamamlayıp olgunlaştığı zaman tüm sektörlerde büyük değişimlere neden olacağını sözlerine ekledi.

IBM’in blockchain teknolojileri alanında ne gibi çalışmalar yürüttüğüne de değinen Alpargun bu noktada IBM’in önemli bir rol üstlendiğini ve blockchain consortium’nun kurucu üyesi olduğunu, dünya genelinde yüzden fazla proje geliştirerek müşterilerinin süreçlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini, aracılar vasıtasıyla gerçekleştirdikleri işlemleri gözlemleyip buralarda ortaya çıkan verimsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik teknolojik senaryolar uyguladıklarını ifade etti.

Alpargun gün sonunda aldıkları feedback’ler ile verimlilik, hız ve maliyet tasarrufu açısından olumlu sonuçlar ortaya çıktığını görebildiklerini belirterek blockchain teknolojilerinin hızlı bir şekilde norm haline dönüşeceğini, herkes tarafından benimsenip kullanılacağını düşündüklerini ve burada hızlı hareket etmenin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. Blockchain teknolojilerinde tek başına atılacak adımların hiçbir fayda sağlamayacağını vurgulayan Alpargun hız ile beraber paylaşım modelini benimseyerek hareket etmek gerektiğinin altını çizdi. Özellikle bankaların farkındalık seviyelerinin son derece yüksek olduğunu ve bu konuda pozoitif bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Alpargun yakın zamanda Türkiye’de paylaşım modelini benimsemiş çalışma gruplarının oluşacağını ve blockchain teknolojilerinin yaygınlaşacağını düşündüklerini belirtti.

SGK kişisel verileri nasıl bir sistemle koruyor?

SGK kişisel verileri nasıl bir sistemle koruyor?

Yenal Arslan Tarih :

SGK Hizmetler Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Siber Güvenlik Daire Başkanı Yenal Arslan sosyal güvenlik kurumlarında kişisel verilerin nasıl bir sistemle korunduğunu Wise TV’ ye anlattı.

Sosyal güvenlik kurumu 80 milyon vatandaşımızın sağlık ve sigortacılık bilgileri ile özlük haklarını kayıt altına alıyor diyerek sözlerine başlayan Arslan SGK’nın Yüzyıl kayıt altında tutmakla yükümlü olduğu sigorta bilgilerinin büyük bir veri oluşturduğunu ve tüm bu verilerin aynı zamanda vatandaşların mahremi olduğunu belirtti.

SGK’nın en önemli görevlerinden birinin tüm bu bilgileri vatandaş adına korumak olduğunu ifade eden Arslan kişisel verileri koruma kanununun bazı regulasyonlar yapılsa da henüz tam anlamıyla uygulamaya geçmediğini dolayısıyla kişisel verileri korumada kurumsal kültürün çok önemli olduğunu vurguladı. Arslan tüm kurum çalışanlarının vatandaşların kişisel bilgilerini korumak zorunda olduğunu bilmesinin ve bu noktada bilinçlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek tüm verilerin veri tabanlarında ve veri ambarlarında durduğunu, bu veri ambarlarında iş gereği çalışan hareketlerinin uygulamalar aracılığıyla sorgulandığını, uygulamalarda log sistemi bulundurarak uygulamaların içerisinde kimin kimi sorguladığının kayıt altına alındığını, ıp’ler, mac adresleri, kullanıcı adları gibi bilgilerin kayıt altına alındığını, ayrıca doğrudan veri tabanına erişim hakkı bulunan adminler ve diğer kullanıcılar için veri tabanı güvenlik duvarları kurularak kimin neyi ne zaman sorguladığını kayıt altına aldıklarını ve tüm bunları içeren iş talimatları ile yönergeler geliştirdiklerini, ek olarak veri sızıntısını önleme sistemlerini kurarak kritik bilgilerin tanımının yapılıp, hangi bilgisayardan hangi ortamdan dışarıya sızdırıldığının kaydını alacak sistemleri kullandıklarını belirterek tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aynı yöntemleri bünyelerinde uygulamaları gerektiğini vurguladı.

Yönetilen güvenlik hizmetlerinin Türkiye’de yaygınlaşması

Yönetilen güvenlik hizmetlerinin Türkiye’de yaygınlaşması

Sinan Yılmaz Tarih : 13 Temmuz 2017

Nebula Bilişim Yönetici Ortağı Sinan Yılmaz Yönetilen güvenlik hizmetlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını Wise TV’ye değerlendirdi.

Yönetilen güvenlik hizmetlerinin bütün dış kaynak ihtiyaçlarında olduğu gibi bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek sözlerine başlayan Yılmaz bu alanda en büyük sıkıntılardan birinin yetişmiş personel problemi olduğunu ifade etti. Yetişmiş personel bulmak kadar bulunan personeli elde tutmanın da zor olduğunu, bu nedenlerle altyapı yönetiminin bir ya da birkaç kişiye bağımlı hale geldiğini söyleyen Yılmaz sektörel olarak düşünüldüğünde bütün hizmetleri kurumsal bir kaliteye, kurumsal bir güvenceye taşımanın artık zorunlu olduğunu dolayısıyla çok hızlı bir şekilde bunun büyüyeceğini tahmin ettiklerini belirtti. Yılmaz Kaliteyi sürdürülebilir kılmak, verimliliği arttırmak, bütçe yönetilebilirliğini kolaylaştırmak gibi maddelerle bunun daha cazip hale geleceğini düşündüklerini, önümüzdeki dönemde birçok firmanın mutlaka IT alanında da yönetilen güvenlik hizmetleri alanında da ciddi bir değişime gideceğini öngördüklerini dile getirirken bundan sonraki dönemde de aynı sebeplerle hem kaliteyi hem ar-ge maliyetlerini azaltmak, hem de personel bağımlılığını düşürmek, finansman kolaylığı sağlamak için gelişim ve dönüşümün hız kazanacağını vurguladı.

Kritik bir altyapıya sahip olan kuruluşlar bilgi güvenliği alanında neler yapmalı?

Kritik bir altyapıya sahip olan kuruluşlar bilgi güvenliği alanında neler yapmalı?

Korhan Düz Tarih :

EnerjiSA Bilgi Teknolojileri Takım Yöneticisi Korhan Düz Kritik bir altyapıya sahip kuruluşların bilgi güvenliği alanında neler yapması gerektiğini Wise TV’ye açıkladı.

Kritik altyapılarda oluşan güvenlik zafiyetlerinin geleneksel IT sistemlerinde oluşan güvenlik zafiyetlerinden çok daha ağır boyutlarda etkileri olduğunu vurgulayan Düz bu etkilerin insan hayatını direkt etkileyebilecek düzeylerde olduğunu sözlerine ekledi. Düz, işletmelerin güvenlik zafiyetlerinden etkilenmemek için altyapılarında güvenlik vizibilitesine kavuşmaları gerektiğini bunun için de altyapılarına güvenlik çözümlerini entegre etmek zorunda olduklarını belirtti.

Firmaların kritik altyapı sistemlerinde yönettikleri network’leri tanımalarının önemine de değinen Düz ‘bütün trafiği denetlemenin kilit noktası  yeni nesil güvenlik önemlerini kritik altyapılara yavaş yavaş entegre etmektir’ dedi. Geleneksel IT sistemlerinde yeni nesil güvenlik altyapıların biraz daha kullanılabilir hale geldiğinin altını çizen Düz kritik altyapılar, endüstriyel kontrol sistemleri ve scada sistemlerinin sürekli çalışmaya odaklı sistemler olduğunu ve burada yaşanacak herhangi bir kesinti durumunun firmalara ciddi mali kayıplar yaşatacağını belirtti. Düz ayrıca IT dünyasında verinin kendisinin güvenliğine odaklanılırken, kritik altyapılarda ve endüstriyel kontrol sistemlerinde biraz daha süreç korumaya yönelik bir tavır izlendiğini, etkin bir vizibilite  sağlandıktan sonra yeni nesil güvenlik önlemleri ile birlikte altyapıyı gelişen ataklara karşı korumanın daha doğru bir yöntem olduğunu sözlerine ekledi.