int(6) Bulut uygulamalarında gelinen son nokta ne?