int(6) Buluta geçiş sürecinde Microsoft iş ortaklarına ne gibi katkılar sağlıyor?