int(6) Verilerin bulutta güvenliği nasıl sağlanır?