int(6) Dijital pazarlama departmanları know-how’larını nasıl geliştirebilir?
Dijital pazarlama departmanları know-how’larını nasıl geliştirebilir?

Dijital pazarlama departmanları know-how’larını nasıl geliştirebilir?

Burak Bakay Tarih : 09 Ocak 2014

dijital pazarlamaTürkiye’de dijital pazarlama departmanı olan çak fazla şirket yok. Genelde şirketlerde sosyal medya uzmanı ya da dijital medya alanında uzman kişiler bulunuyor. Ancak bir departman ya da direktörlük şeklinde olaya yaklaşan yenilikçi firma sayısı az.

Dijital pazarlama ister bir departman olsun ister tek bir kişiyle temsil edilsin know-how geliştirmek için çok fazla kaynak var. Bu kaynakların başında sektörel dergiler geliyor. Digital Age ya da Contagious gibi çok kaliteli yayınlar var. Bu yayınları internnetten takip etmek eve güncel konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Webrazzi, Sosyalmedya.co gibi yerel web siteleri takip ederek güncel gelişmeleri yakından izleyebilirsiniz. Yine Seth Godin gibi ilham verici fikir önderleri Twitter ya da blog üzerinden takip edilebilir.

Web siteleri açısından tasarım gözünün oluşması açısından FWA gibi web siteleri takip edilebilir. Sektörel etkinliğe göre dünya rakiplerinin Facebook ve Twitter sayfaları takip edilerek ne gibi kampanyalar yaptıkları ve ne tür içerikler girdikleri gözlemlenebilir.

Socialbakers gibi sitelerden sektörün, markaların ve rakiplerin durumuyla ilgili bilgiler alınabilir. Buradan ücret karşılığında detaylı rakip analizleri edinmek de mümkün.

İnternet aracılığıyla birçok kaynağa hem de ücretsiz olarak erişmek mümkün. Sadece Google’ı doğru kullanarak kaliteli veriye en az çöp yığınıyla uğraşarak ulaşmak gerekiyor.

Çalışanların sosyal medya kullanımı firmalar için bir tehdit mi?

Çalışanların sosyal medya kullanımı firmalar için bir tehdit mi?

Burak Bakay Tarih : 06 Aralık 2013

social-media-conversationSosyal ağlarda kurum imajını zedeleyen içerikler; hatalı üretim, tüketici şikayetleri, ticari sırların ifşası, iletişim stratejisinde yapılan hatalar gibi konular başta olmak üzere markalara zarar verebilecek birçok içerik mevcut.

Sosyal medyada yapacağınız en küçük hata bazen şirketin tüm itibarını yerle bir edebiliyor. O nedenle bun konuda ciddi önlemler alınabilir. Kurumsal sosyal medya hesaplarının profesyonellere devredilmesi kesin bir çözüm olabilir. Ancak bunun yanı sıra çalışanlarınızın da kendi kişisel ağlarından kurum hakkında yapacağı paylaşımları da sınırlandırabilirsiniz. Bunu için sektörü, yaptığı işin hassasiyeti (ör: güvenlik, askeri vb) yüksek ise çalışanlar işe başlamadan iş sözleşmesinde sosyal medya ve paylaşımlarla ilgili ayrı maddeler ekleyebilir.

Sosyal medya kılavuzunun hazırlanması ve çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesi de bir yöntem olabilir.

Çalışanların sadece şirket nezdinde değil hukuksal olarak suç sayılan fiiller işleyebileceği de unutulmamalı. Örneğin, halka açık bir şirketin çeyrek raporlarıyla ilgili bilgilerin önceden forumlarda yayınlanması gibi suç teşkil edebilecek paylaşımların da önlenebilmesi gerekiyor.

Sosyal medya iletişiminin kurumlara sağladığı yararlar neler?

Sosyal medya iletişiminin kurumlara sağladığı yararlar neler?

Burak Bakay Tarih : 21 Kasım 2013

shutterstock_70553884Sosyal medya iletişimi olmazsa olmaz olarak tanımlayabileceğimiz bir alan. Şirketler burada varolmamayı seçebilir, aktif iletişim yapmayabilir ancak burada kendisi hakkında birilerinin konuşacağını bilmeli. En azından hakkında konuşulanları takip edebiliyor olmalı.

Sosyal medya iletişimin günümüzde kurumlara sağladığı en büyük faydaların başında tüketici ile birebir ve çok hızlı, bütçe efektif şekilde iletişime geçebiliyor olmaları geliyor. Bunun olumlu ve derinlemesine etkileşim anlamında avantajları olduğu gibi şikayet yönetimi ve tüketicilerin rahatsızlıklarını direkt, hızlı ve herkese açık şekilde markaya iletmeleri gibi dezavantajları da var.

Tüm bu süreçler doğru yönetildiği müddetçe marka için başta olumsuz görünen durumlar bile olumlu hale getirilebilir. Hatta tüketiciler arasından markanın azimli savunucuları marka avukatları çıkarılabilir.

Markalar sosyal medya stretejilerini nasıl planlamalı?

Markalar sosyal medya stretejilerini nasıl planlamalı?

Burak Bakay Tarih : 07 Kasım 2013

How-can-agencies-adjust-their-culture-for-social-mediaSosyal medya stratejisi, dijital pazarlama stratejisinin bir alt kümesidir. Dijital pazarlama da 360 derece pazarlama stratejisinin bir alt kümesi ve tamamlayıcısıdr. Pazarlama stratejisi ise markanın genel iş ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda hazırlanan bir çalışmadır.

Bu bağlamda sosyal medya stratejisinin daha genel konularla sürekli bağlantıda olduğundan emin olmak gerekir. Bu bizi taktiksel ya da reaktif sosyal medya stratejisi oluşturmaktan kurtaracaktır. Bu tarz kısa vadeli ve tepkisel bir strateji daha doğrusu taktiksel bir çalışma ise yanlış bir yaklaşım olacaktır. Bunun yerine gerçekten diğer hedefler ile örtüşen ya da mümkün oldukça paralellik gösteren bir sosyal medya stratejisi tanımlamak daha doğru olacaktır.

Markanın gereksinimi bilinirlik artırmak, etkileşime geçmek, kaliteli tüketici kitlesi edinmek, aynı kitlede tüketimi artırmak, arkadaş daveti ve kulaktan kulağa pazarlama ile organik olarak yeni kitlelere ulaşmak, satışları tetiklemek vs olabilir. Tüm bunlar doğrultusunda izlenmesi gereken stratejiler belirlendikten sonra buna uygun taktik detaylar belirlenebilir. Önemli olan ise her hareketin hedeflere az yada çok yapacağı katkılardır.

Markalar hangi ajansla çalışacağına nasıl karar vermeli?

Markalar hangi ajansla çalışacağına nasıl karar vermeli?

Burak Bakay Tarih :

Social webMarkalar öncelikle iş ihtiyaçlarına göre pazarlama, dijital pazarlama, sosyal medya stratejisini çizdikten sonra önceliklerini ve bütçelerini masaya yatırmalı. Bu iki faktör doğrultusunda ajanslar değerlendirilmeli.

Ajans seçiminde dikkat edilmesi gereken birincil nokta yetkinlikleridir. Yetkinlik konusunda da en önemli ölçüt ajansın daha önce yaptığı işlerdir. Ajansların başarıyla bitirmiş olduğu projelerin türü ve detayları incelenerek alınabilecek hizmetle ilgili bilgi sahibi olunabilir.

Ajansların yetkinlikleri birbirinden doğal olarak farklıdır, kimi ajanslar sadece sosyal medya hizmeti verip bunu iyi kalitede yapabilirken, kimi ajanslar hem web sitesi yönetimi hem de sosyal medya yönetimi hizmeti veriyor; ancak bu tür ajansları hizmeti daha orta düzeyde olabiliyor. Yine bazı ajanslar özgün tasarım açısından güçlüyken bazıları da özgün tasarım çıkaramasalar bile çalışması daha kolay ve geri dönüşleri daha hızlı olabiliyor. Bu bağlamda markanın ajanslardan beklentisi ve projenin zaman, bütçe ve özgünlük gereksinimleri doğrultusunda bir karara varması yerinde olur.

Tüm bunlardan öte doku uyuşmazlığını önlemek açısından ajans ile marka arasında brief sürecinde belirli bir sıcaklık ve yakınlık olması önemlidir. Zira ajanslar bazı proje ve markaları kendilerince önceliklendirebilmekte ve bu da proje performansını direkt olarak etkilemektedir. Söz gelimi bazı proje ve markalarda ajans yönetimi işin içerisine daha fazla girerek kaliteyi ve hızı artırabilmekte bazı projeler ise daha zorlu bir süreçten geçebilmektedir.

Tüm bunları yaparken bütçe kısıtlarının ajans beklentileriyle örtüşmesine gayret etmek de iki taraf için zaman kayıplarını önleyecektir.