int(6) Çağın Mobilya pazardaki ihtiyaçların ne kadarına cevap veriyor?