int(6) Türkiye’nin yeni büyüme dinamikleri neler olmalı?
Global şirketleri başarıya taşıyan en önemli özellikleri

Global şirketleri başarıya taşıyan en önemli özellikleri

Hüseyin Gül Tarih : 09 Haziran 2014

kurumsallasmaKurumsal şirketlerde çalışmayan insanlar dışarıdan baktığında kurumsal şirketlerin çok farklı bir boyutunun olduğunu, çok karmaşık ve komplike sistemler kullanıldığını düşünebilir.

Kurumsal bir şirkette çalışan biri olarak söyleyebilirim ki, aslında bu şirketleri başarıya götüren en önemli neden, çok büyük organizasyonları, basit bir şekilde yönetmeleri ve belirli öncelikler vererek saplantılı bir şekilde bütün ekibi o hedefe doğru yönlendirmeleridir.

Global şirketler başarıya giden yolda denemekten ve yanlış yapmaktan korkmuyorlar. Çalışanlarını da bu konuda yanlış yapmaya ve denemeye teşvik eden bir yapı kurmuş durumdalar. Bu nedenle genelde yenilikleri kullanmada ve inovasyon oluşturmada zorlanmıyorlar.

Genel yapı da zaten yenilikçiliği destekleyen ve denemeyi destekleyen bir sistem üzerine kurulu. Dolayısıyla ihtiyaca yönelik yapılanmalar başarı kapısını da aralıyor.

Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler arasında nasıl bir konuma sahip?

Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler arasında nasıl bir konuma sahip?

Barış Öney Tarih : 25 Şubat 2014

ForeignInvestment1Son yıllarda dünyada BRIC dediğimiz Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yatırım yapılabilir ülkeler arasından en fazla ön plana çıkan ülkeler oldular. Türkiye’de bu ülkelerin arasına girdiği için TBRIC diyebiliriz bu kümeye.

Geçtiğimiz bir yılda BRICS diye anılan kümedeki ülkelerde değişimler başladı. Çin’de ve Hindistan’da sıkıntılar yaşanıyor. Yine Rusya’da problemler ortaya çıktı. Brezilya eskisi kadar cazip bir ülke değil. Türkiye’de de bazı sıkıntılar yaşansa da dinamikleri itibariyle Türkiye’nin genel nüfusu ve özellikle genç nüfusu yatırımcıları cezp ediyor.

Türkiye’de çok iyi yöneticiler ve girişimciler mevcut. Türkiye’deki girişimciler ve yöneticiler, Türkiye’nin son 20 senede yaşadığı krizler göz önüne alınırsa artık çok aşılandılar diyebiliriz. Dolayısıyla bundan sonraki krizlerde ve sıkıntılı dönemlerde daha dirençli bir yapıda olabilecekler.

Türkiye’de bu bakış açısı önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bölgede de çok önemli bir ülke Türkiye. Dolayısıyla bu eğilim daha uzun yıllar devam edecek.

Türkiye global şirketler için neden önemli?

Türkiye global şirketler için neden önemli?

Kazım Murat Şimşek Tarih :

REIDIN.com Satış Direktörü Kazım Murat Şimşek, ”Türkiye’nin 3 özelliği, onun global şirketler için önemli olmasını sağlıyor. İlk ve en temel özellik çok büyük bir pazar olmasından kaynaklanıyor. Türkiye’yi Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) ayıran en önemli özellik bu. Diğer büyük pazarlara (İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Amerika) kıyasla BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) gibi halen gelişim sürecinde bir pazardayız. Yani halen dengelerin değişebileceği bir pazar. Pazarın yapılanması tamamlandığında çok daha durağan bir pazarda olacağız. Halen gelişim sürecinde olmamız ve büyük bir pazar olmamız önemli ilk özelliğimiz.” diye konuştu.

Şimşek, ”Buna ek olarak yakınımızdaki bir çok orta ve küçük ölçekteki pazar Türkiye’nin gerisinde bir konumda ve yapılanmasını sürdürüyor. Bu ülkeler için Türkiye önemli bir model ülke. Buna ek olarak bu ülkelerin ticari hayatlarının gelişiminde Türkiye, Dubai ile birlikte önemli bir ticari merkez konumunda, bu da ikinci önemli özellik. Üçüncü özelliği ise; kıta Avrupası, İngiltere ve Amerika en büyük pazarlar ve durağan durumda; şirketlerin büyüme dinamiğini sağlamak için farklı çözümlere ihtiyaçları var. İyi yetiştirilmiş Türk yöneticiler bu konuda oldukça başarılı. Ayrıca Orta Doğu ve Afrika’nın yapılanmasında da yöneticilere ihtiyaç var. Dolayısıyla hem bölgesel hem de global yönetici ihtiyacı için Türkiye önemli bir yetenek havuzu.” ifadelerini kullandı.

 

 

2023 hedefini gerçekleştirmenin yolu ihracata dayalı büyümeden geçiyor

2023 hedefini gerçekleştirmenin yolu ihracata dayalı büyümeden geçiyor

Rüştü Altılı Tarih : 27 Şubat 2013

photo1504Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, ihracata dayalı büyüme ile gerçekleşebilir. İhracatınızı artırmadığınızda iç tüketimi arttırdığınızda cari açık sorunu ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yumuşak karnı olan cari açık sorununu aşması gerekiyor.

Ülke olarak iç tüketimi büyüttüğümüz anda cari açık veriyoruz. Bunun da önüne geçmek ihracatın artmasıyla mümkün.

Diğer yandan Türkiye’nin ürettiği ürünlerin, piyasada katma değeri çok yüksek ürünler olmadığını söyleyebiliriz. Bizim nihai olarak 2023 hedefleri için katma değeri yüksek ihracat ürünleri üretmemiz gerekiyor.

Katma değerle fark getiren ürünler ürettiği ve dış pazarlara satabildiği takdirde Türkiye 2023’te gelişmiş 10 ekonomi arasında olma şansını ciddi oranda artışmış olacak.

Türkiye’nin büyüme hızı neden yavaşladı?

Türkiye’nin büyüme hızı neden yavaşladı?

Rüştü Altılı Tarih :

economic_growthTürkiye ekonomisi 2010 yılındaki yüzde 9’luk büyüme ve 2011 yılında yüzde 8,5′ lik büyüme sonrasında 2012’de ciddi bir yavaşlama içerisine girdi. Aslında bu yavaşlama bilinçli olarak gerçekleştirildi. Bu nasıl yapıldı? İhracata dayalı büyümeyi hedefleyen devlet, iç tüketimi frenlemek için banka kredilerine müdahalede bulundu.

2011 yılında Türkiye’deki bankacılık sisteminde krediler yüzde 35 büyüyünce, ihracata dayalı büyüme modelinin yanında iç tüketimin de arttığı bir büyüme gerçekleşti. İç tüketim büyüyünce cari açık 2011 yılının sonunda 78 milyar dolarla Türkiye’nin gündemine oturdu. Türkiye’nin 2011 yılı büyümesi iç tüketimi büyütülerek gerçekleşti.

Devlet cari açık sorununun çözümü için teşvik sistemi oluşturdu. Burada amaç; yurt dışından ithal edilen ürünleri ülke içerisinde üretmek. Teşvik sisteminin yanında bir önemli konu daha var: Tasarruf. Türkiye’nin tasarruf oranı birçok gelişmiş ülkenin altında yer alıyor. O nedenle tasarruf oranını yukarı çekmek için de kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyleyebiliriz.