int(6) Endüstri 4.0 vizyonu nedir?
Endüstri 4.0 konusunda kamuya ne gibi görevler düşüyor?

Endüstri 4.0 konusunda kamuya ne gibi görevler düşüyor?

Çağrı Tolga Avşar Tarih :

Scheer Türkiye Genel Müdürü Çağrı Tolga Avşar, Endüstri 4.0 konusunda kamuya düşen görevleri Wise TV aracılığıyla anlattı.

Endüstri 4.0 konusunda kamuya düşen görevlerden bahseden Avşar, “Türkiye’nin de sanayisi için odak alanları tespit edebilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de platform alanlar ve platformlardaki temel karakteristikteki açık platformlar. Özellikle belediyeler açısından açık platformlar, alanlar olabilir ki yurtdışında yapılan bir uygulama içerisinde bütün bir şehrin trafik datasının açık olarak paylaşılmasından ve bunun üzerinden yazılım firmalarının çözüm üretmesine kadar birçok odak alanlarda tespit edilebilir. Bu odak alanlar belirlendiği takdirde ve bunun üzerine teşvik sistemleri oluşturulmaya başlandığı takdirde ciddi bir rekabet avantajı hem KOBİ ölçeğinde hem de büyük ölçekteki firmalara yarar sağlıyor olabilir. Ya da teknolojiler açısından özellikle örneğin siber güvenlik alanı içerisini odak alan olarak belirleyip burada teşviklerini, daha fazla artırıyor olabilir ya da altyapı tarafında baktığımızda standartlar nesnelerin internetinde çok önemli. Bu standartlar konusunda yapılacak olan çalışmalara alan ayırılabilir. Bunun temel nedeni de Endüstri 4.0 kavramlarına ve teknolojilerine baktığınızda birçok alanı birçok multi disiplini belirliyor ama başarının sırrı odaklanmakta” şeklinde konuştu.

İşletmeler için Endüstri 4.0 yol haritası

İşletmeler için Endüstri 4.0 yol haritası

Çağrı Tolga Avşar Tarih :

Scheer Türkiye Genel Müdürü Çağrı Tolga Avşar, işletmeler için endüstri 4.0 yol haritasındaki süreçleri Wise TV aracılığıyla anlattı.

İşletmeler için endüstri 4.0 yol haritasını değerlendiren Avşar, “Yol haritasında yine işletmeler için farkındalıklar başlıyor. Bu farkındalığa işletmeler perspektifinden baktığımızda özellikle 3 tane paydaş var birincisi yönetim yani şirket sahipleri, ikincisi iş birimleri ve son olarak da bilgi teknolojisi bölümleri. Şu unutulmamalı endüstri 4.0 anlamındaki teknoloji yatırımları ve yapılacak olan çalışmalar sadece bilgi teknolojilerini değil aslında bu 3 paydaşın birlikte çalışmasını gerektiren, birlikte düşünmesini gerektiren bir insiyatiften bahsediyoruz. Biz özelikle scheer danışmanlık metodolojimizle beraber bu anlamda ilk aşamalarımız. Şirketin stratejik öncelikleri nedir veya strateji odak alanları nelerdir ve bu odak alanları içerisindeki özellikle mevcuttaki trendler nelerdir, bu trendler doğrultusunda müşteri, iş ve tedarik süreçlerinde fırsatlar nelerdir öncelikle bunların belirlenmesi gerekiyor. Sonrasında bunları projelendirilerek hayata geçirilmesi lazım. Ardından da bu projelerin iş sonuçlarıyla entegre edilmesi lazım. Tabi endüstri 4.0’daki önemli konulardan biride kültürel değişim. Çünkü bu paradigma değişim mevcuttaki organizasyonel yapılanmalarla bu ihtiyaca cevap verebilmek olası olmayacaktır. O nedenle organizasyon perspektifinde alıyor ve bunu da adapte olarak yetkinlikleri aşılıyor olmak kritik başarı faktörü olarak görülebilir” şeklinde konuştu.

Endüstri 4.0’la insanların yerini makineler mi alacak?

Endüstri 4.0’la insanların yerini makineler mi alacak?

Çağrı Tolga Avşar Tarih :

Scheer Türkiye Genel Müdürü Çağrı Tolga Avşar, endüstri 4.0’la gerçekleşmesi beklenen gelişmeleri ve bu sürecin insan boyutunu Wise TV ile değerlendirdi.

Endüstri 4.0’la gerçekleşmesi beklenen gelişmeleri ve bu sürecin insan boyutunu anlatan Avşar, şunları söyledi: “Endüstri 4.0’la insanların yerini makineler alacak mı endişesi 2.0 ya da 3.0′ da da geçerliydi. Yani tarımda makinelerin kullanılması 3.0’la beraber otomasyonun devreye girmesi ile acaba insanlar işsiz mi kalacak endişesi sarmaya başladı herkesi. Ancak o zamandan bu zamana aktif olarak yer alan insan sayısının arttığını görüyoruz. Bunun temel sebebi isse işin form değiştirmesi. 4.0’ın özellikle hoş olan avantajı şu, insan 2.0 ve 3.0’la makineleşmişti biraz yani makinelerin yaptığı işleri yapıyordu. Ama şimdi 4.0 ile birlikte makinelerin yapması gereken işler makinelere devredilmiş olacak ve insanlar iş formu açısından aslında daha bilinçsel, daha entelektüel sermayelerini kullanabilecekleri alanlara kayıyor olacaklar. Bu Türkiye gibi genç nüfusa sahip gelişmekte olan ülkeler için önemli bir anlam taşıyor. Kesinlikle gençlerimizi endüstri 4.0’ın kavramları üzerine, teknolojileri üzerine yetiştirmemiz gerekiyor çünkü dediğimiz gibi iş form değiştiriyor ve gelecek dönemlerde içerisinde birden fazla disiplini barındıran yeni meslekler ortaya çıkıyor olacak.”