int(6) Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki engeller nelerdir?