int(6) Gelişen teknolojilerin doküman yönetimine getirdiği kolaylıklar