int(6) Data center sektöründeki gelişen trendler neler?