int(6) Bilişim sektörünün gelişimi için bilişim firmaları ne yapmalı?
Bilişim şirketlerinin en önemli problemleri neler?

Bilişim şirketlerinin en önemli problemleri neler?

Cenk Kıvılcım Tarih :

stock-footage-female-caucasian-tutor-teaching-multi-ethnic-students-online-education-in-it-technology-classBugün üniversiteden mezun olanların teorik anlamda çok eksiği olmasa da pratikte ciddi eksikleri oluyor. Biz de bu arkadaşları işe aldığımızda en az bir yıl onları eğitmek durumunda kalıyoruz.

Tabii onları eğittikten sonra bir de firmada tutma süreci var. Çünkü rakipleriniz de aynı sıkıntıyı çekiyor ve sizin yetiştirdiğiniz insanları kendi firmasına çekmeye çalışabiliyor.

Şirket olarak insan kaynağına çok fazla yatırım yapmak durumda kalıyoruz. Bu yatırımların geri dönüşünü alamadığımız halde yatırımlarımız sürüyor. Biz bu eğitimler sırasında devlet ve üniversitelerle işbirlikleri yürütmeye gayret ediyoruz. Ve bu anlamda bu kurumlardan destek bekliyoruz. TEDEMER gibi Teknik Destek Merkezleri adı altında teşviklerin, Ar-Ge kapsamındaki teşvikler gibi oluşmasını arzuluyoruz.

Ülke olarak Teknik Destek Merkezleri stratejisini orta ve uzun vadede planlayabilirsek, 3 saatlik uçuş mesafesiyle yaklaşık olarak dünyanın 3’te birlik JDBC’ni, yani popülasyonun 4’te birini hedefleyebiliyoruz. Türkiye coğrafi olarak çok merkezi bir yerdedir ve bu alana yatırım yapmamız sektör açısından da pozitiftir. Biz firma olarak buraya yatırımlarımızı daha da arttıracağız. Sektör olarak da beklentimiz bu konulara daha çok önem verilmesidir.

Bilgi teknolojilerinin gelişiminde bilişim firmaları nasıl bir yol izlemeli?

Bilgi teknolojilerinin gelişiminde bilişim firmaları nasıl bir yol izlemeli?

Cenk Kıvılcım Tarih :

business-technologyUluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) geçen yıl açıkladığı bir rapora göre bilişim sektöründeki 1 birimlik büyüme Türkiye ekonomisinde 1,8 birimlik büyümeyi tetikliyor. Bu nedenle bilişim firmalarının en önemli hedefi büyümek olmalı. Bu anlamda uluslararası firmalar yaratabilmek ve ihracata odaklanmak gerekiyor. Her firma böyle bir vizyonla yola devam etmeli.

Tabii bu hedefleri koyarken bir taraftan da bazı engelleri ortadan kaldıracak projeler, planlamalar yapmak gerekiyor. Örneğin, Biz Alcatel-Lucent olarak Türk mühendislerini üniversitelerden alıp sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye getirmek için yetiştiriyoruz. İlerleyen dönemlerde bu eğitimli mühendislerle yurtdışı müşterilerimize hizmet veriyoruz. Cari açığa da olumlu etkisi olan bu hizmet ihracatı ile sağlanan gelirleri arttırmayı hedefliyoruz.

Küresel arenada rekabet edebilmek için özel sektörün, üniversite ve devletle iş birliğine ihtiyacı var. Çünkü uluslararası piyasadaki rakipler Ar-Ge ve teşvik konularında üniversitelerden ve devletten ciddi anlamda destek alıyorlar. Sektörün büyümesi, gelişmesi için ekonominin büyümesi için muhakkak özel sektör-üniversite-devlet iş birliği gerekiyor.