int(6) Çevre ve sürdürülebilirlik açısından Endüstri 4.0 ne sağlayacak?