int(6) Mekan işletmeciliğinde güvenlik unsurları neler olmalı?